- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. septembra 2017

Odmietnime diabla

Vlado Gregor
Teš sa z toho, čo máš aj čo nemáš...
Aj ľudia, ktorí žijú sväto a ich úmysly sú len dobré, majú často pocit, že ostatní sú ich nepriatelia a chcú im zle. Niekedy si to len namýšľajú, občas je to reálny fakt.
Zlo je naozaj často nelogické a nepochopiteľné a prieči sa našej túžbe po dokonalosti, symetrii, zdvorilosti, uhladenosti a dobroprajnosti. Ako to, že máme takú túžbu po dobre, dokonalosti, po dobrom a milosrdnom Bohu a pritom sa na každom kroku potkýname o reálne a nepochopiteľné zlá, hriešnosti a nedokonalosti? Už veľakrát som sa zamýšľal nad tým paradoxom nevykoreniteľnosti kúkoľa, ktorý obmedzuje a ničí tú dobrú a chutnú pšenicu.

Základný problém možnej existencie je to, že jej holý fakt si vyžaduje určitú nedokonalosť, asymetriu a konfrontáciu. Ide o to, či veríme tomu, že svet existuje z Božej vôle a či chápeme, že tieto nezavinené nevyhnutnosti sú jeho mocou napraviteľné. Boh iste môže vyžadovať od každého len toľko, koľko mu dal do vienka a môže pýtať úroky len z tých talentov, ktoré svojim stvoreniam poskytol. To je ten základný pocit opozície proti Bohu, nášho reptania a ospravedlňovania sa pred ním. Ale toto všetko, ak to nie je myslené s cieľom škodiť a obmedzovať druhých a vlastné úmyselné zlo pripisovať Bohu, je naším Stvoriteľom a Skúmateľom tolerovateľné a odpustiteľné.
On pozýva všetkých na svoju hostinu, aj všelijaký ten „podradný odpad“, ktorý postretával na poľných cestách a podozrivých križovatkách, ale neznáša opovážlivosť, nevkus, pýchu, drzosť a zlomyseľnosť. Také vlastnosti sa netolerujú ani na ľudských oslavách a svadbách a takýchto urážajúcich a namyslených ľudí časom aj ľudské spoločenstvo ignoruje, prestáva si ich vážiť a ctiť, dokonca sa s nimi aj baviť, doslova ich vyhadzuje von.
Stretávame sa so všelijakými ľuďmi, ktorí sú voči sebe samým nekritickí a nebol by problém ich pourážať a vysmiať, ale láskavo a permanentne si pripomínajme, že naša existencia, stretávanie sa a vzájomná pomoc by bez týchto negatívnych vlastností, nedokonalostí a neschopností neboli vôbec potrebné, užitočné, ba ani mysliteľné.
Buďme teda vďační Bohu za dar existencie a možnosť komunikácie a sebarealizácie a vzoprime sa diablovi, nepriateľovi, ktorý nás trápi a zožiera závisťou a nenávisťou, ktorá vychádza z nášho vnútra, ak do neho takéto čertovsky nereálne ambicióznosti, náročnosti a nevkusnosti dobrovoľne vpustíme.
APAGE SATANAS!

Vlado Gregor
::
Pastierska úvaha (s dodatkom o stratenom capkovi)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.