- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. septembra 2017

Všetko zlé je na niečo dobré

Vlado Gregor
Nie sme žiadne jedovaté kobry, môžeme byť aj dobrí,
nenapínajme však príliš svaly, lebo nemôžeme byť dokonalí...
Prvá veta sa mi celkom vydarila, ale pravoverní môžu oponovať, že Boh chce, aby sme boli dokonalí a Ježiš takisto hovorí, aby sme ho nasledovali a budeme tam, kde je aj on.
Boh je iste dokonalý, a to v absolútnom zmysle, čo my ľudia nemôžeme obsiahnuť a pochopiť. Ale v akom zmysle môžeme byť dokonalí my? V prvej biblickej knihe Genezis sa píše opakovane o tom, čo Boh robil, v akom poradí a ako sa vždy sám sebe pochválil, že je to dobré. Iste mal pravdu, bolo to dobré, ale nemohlo to byť dokonalé takým spôsobom, akým je dokonalý on. Akékoľvek stvorenie je totiž vo svojej podstate nedokonalé, konfrontačné, konkurenčné a občas aj zlé. Ak nie je celkom zlé, ale dobré, alebo sa o to aspoň snaží, tak je v rámci svojich možností dokonalé a v tom spočíva naša viera a nádej, modernejšie povedané optimizmus.

Všetky ideológie, ktoré chcú byť dokonalé a ktorým nestačí, aby bol človek len dobrý a snaživý, sú zlé a vedú k zbytočnému trápeniu, nešťastiu a slzám. Nebudem ich tu vymenúvať, ľahko si ich doplníte sami.
Je to paradoxné, ale ľudia, ktorí vás chcú presviedčať o svojej viere, takmer nikdy nie sú zvedaví na vašu vieru, na váš život, problémy a skúsenosti. Podľa toho by sme mali rozlišovať a poznávať duchov, ktorý je z Boha a ktorý je od diabla, ktorý nás od počiatku dejín sugestívne presviedča, po staršom pokúša, že môžeme byť ako Boh.
Tento základný omyl sa prezlieka do stále novších, modernejších a prefíkanejších šiat, ale našťastie už aj malé deti dokážu rozlíšiť a spoznať, že kráľ je nahý. Slovenské príslovie zase hovorí, že „každé teľa má svoj rozum“. My sme národ maličký, dlhodobo ponižovaný a asi aj málo výbojný, ale ako sa vraví, všetko zlé je na niečo dobré. Nie každý sa musí cítiť byť vyvolený a ísť cestou Abraháma a Izraela; Božím tvorom je aj to malé a bezbranné teľa.
Na záver by som zdôraznil, že problém nevyhnutnej hriešnosti a nedokonalosti je dlhodobým kameňom úrazu a trápil aj Luthera, preto je neskromné povedať, že nestojí za veľa. Musíme skrátka veci riešiť, ale uvedomovať si pritom, že sa nám „darí“ aj hrešiť.
Vlado Gregor
::
Rozhovor s autorom: Ježišov odkaz pretrvá
::
Ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.