- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. októbra 2017

V náručí neba

(Básne o blahoslavenej sestre Zdenke)
Jozef Tomášik

Blahoslavená sestra Zdenka
RANNÉ CHVÁLY
„Ježišu, poď so mnou.
Spolu tohto človeka požehnáme.“
Kristus z hlaholských písmen
sa obrazí
v každej svätej rane.
Na telo panny
napísané
krvavé proglasy
dušami bez písmen.
Na skobu zavesená
vesna do nebies
ako pergamen,
vo zviazaných rukách
na prstoch odrieka
ružence ranné:
„Ježišu, poď so mnou.
Spolu tohto človeka požehnáme.“ 


TATRANSKÝ ŽALM
Slnko si kľaklo do kosodrevín.
A štíty zo hmiel povstali na Verím
k ranným bohoslužbám.
Za hlaholu píšťal prastarých otcov
a vône trávnic prastarých mám
sa žulové chrámy desatoria.
Na oltárnych plachtách z harmančekov,
vyliatych z kalichov do údolia,
sa končiare modlia Zdravasy.
Zo svätýň skál
a dómov smrekov
sa ruženec z horcov belasí.
Pod zlatou kipou
brdo s lúkou
zo zeme šepkajú kantilény.
Spod kolien machov,
z hlaholských znakov,
ornátmi bylín venčia chrámy.
A z brehov plesa
sa žalmy vresia,
do nebies zvonia enciány.
Za Zdenku svätú,
národu i svetu,
Ťa prosí človek pod Tatrami.

DEVIATE ZASTAVENIE
Tretí raz padla
pod krížom.
Za národ nesie
na Sion dary.
Za Boží úsmev
štyroch kníh
a desať viet
v kamennom
šlabikári,
zbavenú
rehoľného habitu,
k nohám Krista
pribitú,
nesú nad oblaky
sväté slová:
„Za mrakmi je
moje milované slnko...“
Za národ slovenský
u Boha prosí
blahoslavená sestra
Zdenka Schelingová.

BIELA NOC
Na tvrdé jery
oravskej zeme
padajú z neba
biele škapuliare.
Na vitráž píše
zima ikony.
Za humnom sa
lúky v halenách
belia
a víchor budí
snehy na drumbli.
A stromy vo hmlách
ako Božie chrámy
čakajú na príchod
Krista do jaslí.
Keď zaplače dieťa
v kolíske zo šúpolia,
zazvonia z nebies
spieže do básní.
Na vélum chrámu
padajú pierka
anjelom ako
svätá manna,
akou smrťou
oslávi panna
z Krivej
svojho Pána?
 
Ilustračná snímka: PriestorNet
TRNAVSKÁ PIETA
V meste pod Madonou
sa vežia kostoly
a v mikve omší
sa kúpu chrámy.
Na vežiach kríže
píšu na oblaky
ikony hlaholskými
znakmi.
Golgotské kaplnky
sa vo veršoch rýmujú
pred hradbami
slovenského Ríma,
v štrnástich strofách
si ako minuskuly
pokľakli k modlitbe
na kolená.
Na strechy duší
padá dážď,
dážď Božích písmen
trnavskej Matky
a slzu na plátno
tajne vyroní,
keď umučia
nevinných svätých.
V náruči zeme
pri trnavskom Tibere
skončila Zdenkina
via dolorosa.
V sedembolestnom
trinástom zastavení
ju slzy Márie
yzopom rosia.
 
Ilustračná snímka: PriestorNet
LITURGIE
Slnko sa ako
paškál zorí
a na prsiach
oravských holí
voňajú kostoly
bez klincov.
Pod ružencami
z jarabín
a litániami liesok
sa do zeme modlia
ikony svätcov.
A horská rieka
v epitetách
dolinou krstí
trávy a podbele.
Vysoké grúne
sa ako žalm
abecedia
v zelených ornátoch
Kristovej nádeje.
V zopätých brehoch
horská rieka
dolinou odrieka
Otčenáše
a piesne nové
cyriliká
oravský Jordán
o Zdenke našej.

PORCIUNKULY
Slnko zapadlo
do kostolnej lavice.
A staré vŕby
ako kazateľnice
visia v habitoch
nad kalichom rieky.
Na pierkach anjelov
ako jer mäkký
letia litánie
k súhvezdiam synagóg.
O panne rozumnej,
s olejom do nádob.
Orava si
prepásala štólu
a spovedá rády vŕb
vo večeradle noci.
Na kríži nesie tóru
a pod čepcami
agátových cerkví
rozdáva z koryta
ako akolyta
porciunkuly.
V drevených veršoch
sa rehoľa nad riekou
so žalmom na perách
majuskulí.

Jozef Tomášik (nar. 1981 v Rožňave) debutoval básnickou zbierkou Anjel v cele. Jeho tvorba nadväzuje na silný duchovný prúd našej poézie.
::
Súvisiaci príspevok:
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

1 komentár:

 1. Anonymný15.10.17

  K príspevku, ktorý nepotrebuje komentár, pripájam iba toľko. V našom regióne stojí
  kaplnka blahoslavenej sestry Zdenky, konkrétne v Dolnom Ohaji, hoci sestra Zdenka nepôsobila v ich obci, predsa si ju uctievajú. Prečo?
  Písal sa rok 2002 a v tom čase pôsobil v obci kňaz Pavel Flajžík. Ten sa rozhodol, že postaví v obci kaplnku sestre Zdenke, o ktorej sa už v tom čase hovorilo, že bude s veľkou pravdepodobnosťou vyhlásená za blahoslavenú. A tak v roku 2003 požehnal miesto výstavby kaplnky. Kňaz Pavel Flajžík bol nielen autorom projektu, ale celú jej výstavbu financoval.
  Sestra Zdenka z Inštitútu milosrdných sestier svätého Kríža, rodným menom Cecília Schelingová, sa narodila v roku 1916 v Krivej na Orave. Pracovala ako kandidátka Inštitútu milosrdných sestier svätého Krížan v Podunajských Biskupiciach. Po zložení rehoľných sľubov pracovala na internom oddelení kliniky Štátnej nemocnice v Bratislave, potom ako ošetrovateľka v krajskej nemocnici v Humennom. Bola väznená na viacerých miestach za údajnú veľezradu a podrobená bezohľadnému mučeniu. Zomrela v roku 1955 ako 39 ročná a ťažko chorá. Na Slovensku sa v súčasnosti nachádza 34 miest, kde sú relikvie sestry Zdenky. Jedným z nich je aj kaplnka v Dolnom Ohaji. Kňaz Pavel Flajžík pôsobil vo farnosti obcí Dolný Ohaj a Hul v rokoch 2002 až 2004. Zaujímavosťou je, že po rokoch, presnejšie v čase Fatimskej soboty navštívil tamojšiu kaplnku, ktorú dal v čase pôsobenia v obci postaviť. Do chodníka smerujúceho z dvora fary do Kaplnky, vtedy klincom vyryl iniciály jej tvorcov - tri „F“ Flajžík, Feherváry, Feješ. Mená tých, ktorí sa na jej stavbe najviac podieľali. V Kaplnke blahoslavenej Zdenky v Dolnom Ohaji sú viaceré symboly. V strede je stolík v tvare hviezdy. Od nej smerujú súradnice znázorňojúce smer, akým s odvíjal výstavba kaplnky. Pod stolom sú zamurované noviny, fotografie a ďalšie zaujímavosti. Každý deň sa v nej modlia miestni veriaci a z času na čas sa v nej zastavia aj turisti či pútnici. Od samotnej výstavby a jej posvätenia uplynuli už takmer dve desaťročia a je jedinou Kaplnkou svojho druhu na Slovensku. milan kupecký

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.