- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. októbra 2017

Jozef Tiso v zrkadle dejín

Milan S. Ďurica: Jozef Tiso (Životopisný profil)
Bratislava, vydavateľské družstvo Lúč
Publikácia Milana Stanislava Ďuricu o Jozefovi Tisovi vyšla už v niekoľkých vydaniach (upravených a doplnených; štvrté vydanie z roku 2014 má 704 strán). Vychádzajúc zo vstupnej informácie v treťom vydaní „táto kniha má za cieľ čo najobjektívnejšie predstaviť osobnosť prvého prezidenta Slovenskej republiky (1939–1945) najmä mladším generáciám, ktoré sa o nej v minulosti mohli dozvedieť iba málo objektívnych faktov“.

Žiada sa povedať, že je to dobre napísané dielo: z jednej strany odborné, lebo na základe mnohých dokumentov, faktov i osobných svedectiev zachytáva pozorne a detailne Tisov život; z druhej strany je to dielo s výrazným ľudským rozmerom, pretože jeho autor nezatajuje sám seba, svoj postoj a myšlienkový postup, nehrá sa na vševediaceho a v neposlednom rade spája odborné s etickým.
Jozef Tiso ako mladý kňaz
V predmetnej publikácii nájdeme aj zaujímavé odbočenia či vsuvky, ktoré nemajú čisto historický, vedecký charakter, dodávajú však tomuto životopisnému rozprávaniu plastickosť a viacvrstevnatosť – a tak nie je iba o Jozefovi Tisovi, je tiež o dobe, v ktorej žil, o náboženstve, Cirkvi, kultúre, spoločnosti...
Kniha je kvalitne polygraficky spracovaná, dopĺňajú ju ilustrácie, zoznam pramennej literatúry i menný register, čo ešte zvyšuje jej úroveň. Autor v doslove azda priskromne píše: „Táto práca poskytuje iba náčrt, iba to najpodstatnejšie... som si plne vedomý tejto neúplnosti...“ Napriek tomu, že z istého hľadiska ide skutočne len o malý výber z dokumentárnych zbierok, Ďuricova práca je obsažná, informačne nasýtená a bohatá na pozoruhodné detaily. Podnecuje k úvahám, odpovedá na otázky a ďalšie otázky nastoľuje. Už aj preto stojí za prečítanie.

Ján Maršálek

::
Súvisiaci článok: Spomienka na prvého prezidenta.

4 komentáre:

 1. Prvý slovenský prezident Mons. Jozef Tiso sa narodil práve pred 130 rokmi: 13. októbra 1887.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Anonymný13.10.17

  K článku iba toľko. Pán Ďurica je uznávaný a objektívny historik. Nesnaží sa prekrúcať dejiny. Zakúpil som si od neho viacero kníh a odporúčam prečítať si aspoň niektoré z nich najmä mladým ľuďom. Takto by sa to malo vyučovať aj na školách,lenže v protiklade je žiaľ šovinistická zapredaná politika a peniaze. milan kupecký

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Anonymný13.10.17

  Vďaka za dôstojnú pripomienku v roku, kedy si pripomíname 130 výročie narodenia aj 70. výročie smrti tejto veľkej postavy Slovenského národa. Kiež by mal svojich nasledovníkov aj dnes, ktorí by viacej dbali na spoločné dobro ako na vlastné zbohatnutie, ktorí sa za nič nehanbia a národ vedú do otroctva. Ľudovít

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Anonymný16.10.17

  Pán Ľudovít! Plne sa s Vami stotožňujem. Ľudia, národ, akoby vyčkávali, alebo spali. Hoci lepšie je báť sa, ako ľaknúť. Prajem všetko dobré! Šalom...

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.