- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. marca 2018

Redakčný vestník – marec 2018

Nadpriemernú čítanosť dosiahli vo februári dva články o politike:

Či chceme, či nie, politika zasahuje do života každého z nás a nebolo by dobré, keby sme si nevšímali spoločenské dianie a znamenia čias. Pravdou však je, že náhľady na politiku sú často kontroverzné. Povinnosťou kresťana je vo všetkom uplatňovať kritériá evanjelia. Kresťanský hodnotový systém je pevný a osvedčený – možno smelo povedať, že kto sa ho bude pridŕžať, nezablúdi...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.