- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. septembra 2018

Nepripusťme mediálne lynčovanie katolíckeho kléru!

Karol Dučák

Najväčšou hrozbou pre súčasnú Katolícku cirkev sú príslušníci extrémnych táborov katolíkov. Je pre nich typická predpona „ultra“. Jeden taký tábor predstavujú ultramodernisti, druhý ultrakonzervatívci. Ultramodernisti sú nespokojní so súčasným stavom Katolíckej cirkvi a snažia sa ju desakralizovať a sekularizovať. Predstavujú veľkú hrozbu pre Cirkev, rovnako nebezpeční sú však ultrakonzervatívci, ktorí sú typickí svojimi apokalyptickými „diagnózami“ súčasného stavu Cirkvi, ktorá podľa nich stojí na pokraji priepasti. Už-už sa do nej zrútiť.
Katolík s reálnym pohľadom na svet nemôže podľahnúť skepse a defetizmu, na druhej strane si však veľmi dobre uvedomuje hlbokú krízu západnej civilizácie i ťažkú situáciu Katolíckej cirkvi na Západe. Satan prenikol aj do cirkevných štruktúr a napáchal tu nesmierne veľa škôd. Veľkú ujmu spôsobili Cirkvi aj škandály so sexuálnym zneužívaním, ktorého sa dopúšťali kňazi na Západe, predovšetkým v USA.

Pri hodnotení týchto udalostí často dochádza k extrémom. Veľmi nebezpečným – a ako sa ukázalo neskôr – aj veľmi škodlivým pre Katolícku cirkev bolo úsilie ututlávať tieto aféry. Nič nemôže Cirkvi poškodiť viac ako utajovanie pravdy. Rovnako nebezpečný je však aj opačný extrém: snaha vykresliť súčasnú Katolícku cirkev ako skrz-naskrz skazenú a prehnitú. Každý extrém je totiž vzdialený od pravdy. Nesmieme preto dopustiť nejaké verejné lynčovanie katolíckeho kléru en bloc.
Predovšetkým nesmieme hodnotiť situáciu pod návalom emócií, ale musíme riešiť problémy na základe racionálneho rozboru faktov. Štúdium faktov poukazuje na diametrálne odlišnú situáciu katolíckeho kléru v rôznych častiach sveta.
Faktom je, že na Západe, zvlášť v USA, spôsobila veľkú morálnu devastáciu spoločnosti sexuálna revolúcia, ktorá sa v šesťdesiatych rokoch začala nebezpečne šíriť spolu s bojovným feminizmom a študentskou revoltou proti autoritám. Tento nástup liberalizmu v západnom svete zasiahol aj Katolícku cirkev. Nebola to však len Katolícka cirkev. Rozsiahle štatistické výskumy poukazujú na skutočnosť, že sexuálneho zneužívania sa dopúšťali nielen katolícki kňazi, ale aj protestantskí duchovní, židovskí rabíni a moslimskí imámovia. Omnoho viac mladistvých však sexuálne zneužívali svetské osoby: učitelia, psychológovia a tréneri športových klubov mladistvých. Tento problém neobišiel ani osobnosti zo sveta kultúry. Mediálne veľmi známy je prípad Romana Polanského, ktorý zneužil neplnoleté dievča vo veku iba trinásť rokov.
Lenže práve prípady sexuálneho zneužívania zo strany katolíckych kňazov sa veľmi zveličujú. V rokoch 1950–2002 v USA slúžilo 110 000 katolíckych kňazov. Obvinených zo sexuálneho zneužívania bolo 4 400 kňazov, teda 4 % všetkých katolíckych dušpastierov, vina však bola preukázaná iba 259 kňazom, ktorí tvorili 0,25 % amerického katolíckeho kňazstva v tomto období. Zvyšných 99,75 % kňazov bolo z tohto uhla pohľadu mravne bezúhonných! (porov. Gądek J. Jak to naprawdę jest z pedofilią wśród księży? In: Onet.pl. Dostupné na internete: wiadomosci.onet.pl).
Ilustračná snímka: PriestorNet
Ak hovoríme o odlišnej situácii Katolíckej cirkvi v rôznych častiach sveta, musíme si uvedomiť, že na rozdiel od Západu Katolícka cirkev zvyšku sveta nebola v takej miere zasiahnutá morálnou skazou, ktorá hlavne od šesťdesiatych rokov devastovala západný svet. Svedčia o tom napríklad štatistiky zo susedného Poľska, kde bolo za posledných desať rokov dokázaných 27 prípadov sexuálneho zneužívania katolíckymi kňazmi. Keďže v Poľsku v tej dobe slúžilo približne 35 000 katolíckych kňazov, tvorí nehodná časť duchovenstva, ktorá sa dopustila sexuálneho zneužívania, iba 0,07 % z celkového počtu poľského katolíckeho kléru (porov. Gądek J. Jak to naprawdę jest z pedofilią wśród księży? In: Onet.pl. Dostupné na internete: wiadomosci.onet.pl).
Podobná je aj situácia Slovensku, kde má katolícky klérus dlhodobo vysoký morálny kredit. Za zmienku stojí kauza bratislavských františkánov, ktorá mala tiež poslúžiť špinavým plánom antikatolíckych štruktúr spoločnosti na diskreditáciu Katolíckej cirkvi na Slovensku. Starostlivo pripravený plán však stroskotal na mravnej bezúhonnosti postihnutých rehoľníkov, ktorí dokázali svoju nevinu (Šípoš G. Mediálny obraz františkánov: pol roka s bulvárom. In: SME.sk. Dostupné na internete: spw.blog.sme.sk).
V každom prípade však musíme zdôrazniť, že aj keby sa vyskytol čo len jeden jediný prípad sexuálneho zneužívania katolíckym kňazom kdekoľvek na svete, aj to by bola bolestivá ujma pre celú Katolícku cirkev. Žiadne takéto zlyhanie katolíckeho kňaza nemožno tolerovať. Avšak nielen kňaza!
Veľa sa píše o existencii homosexuálnej loby v Katolíckej cirkvi, ktorá má svoje chápadlá aj priamo vo Vatikáne. Nemožno síce povedať, žeby poslední pápeži, zvlášť svätý Ján Pavol II., emeritný pápež Benedikt XVI. alebo aj súčasný pápež František, nepodnikali opatrenia na zamedzenie tejto mravnej skazy, zavlečenej do Cirkvi, zdá sa však, že tieto opatrenia nie sú v niektorých oblastiach dosť účinné. Moje stanovisko v tejto veci je jasné a nezvratné. Túto burinu je potrebné nemilosrdne vytrhať aj s koreňmi! Kňazov, ktorí sexuálne zneužívali, ale aj biskupov, ktorí takéto konanie kryli, je treba bezodkladne vydať na trestné stíhanie. Iba nulová tolerancia voči takýmto ohavným praktikám môže očistiť Katolícku cirkev.
Na druhej strane však v civilizovanej spoločnosti musí platiť prezumpcia neviny! Odkedy sa v civilizovanom svete uplatňuje rímske právo, platí: In dubio pro reo (V pochybnostiach v prospech obvineného). Alebo inakšie: nedokázaná vina je dokázaná nevina!
Pred krátkou dobou som v kostole zažil nepríjemný incident. Opitý muž, ktorý sedel pri vchodových dverách do kostola, začal pred svätou omšou vykrikovať: „Vy, kňazi, zneužívate chlapcov! Zneužívate mladých mužov!“ Ten muž rušil modlitbu veriacich. S manželkou sme prišli do kostola kantorovať: manželka hrať na organe, ja spievať. Lenže mne to nedalo a chcel som zakročiť. Manželka ma však zdržiavala, aby som sa sústredil na spev a nechal to tak. Napokon vyšiel k tomu človeku aj kňaz, ktorý si bol vedomý svojej neviny a bezúhonnosti, preto povedal tomu mužovi: „Ak máte niečo konkrétne proti mne, poďte k oltáru a povedzte to nahlas do mikrofónu, aby to všetci počuli! Počas omše však vyrušovať nebudete, pretože inakšie zavolám políciu.“
Ten muž sa dočasne upokojil, no počas svätej omše, keď bolo čítanie zo Svätého písma, znovu začal vykrikovať, takže kňaz prerušil miništranta, ktorý čítal, a potichu mu niečo povedal. Nato miništrant odchádzal smerom k sakristii. Neskôr som prišiel na to, že mal privolať políciu. Lenže ja som to v tej chvíli nevedel a rozhodol som sa sám zakročiť. Nemohol som dovoliť takéto rušenie posvätného obradu.
Napodiv, nik z prítomných mužov nezasiahol, tak som išiel ja. Prišiel som k mužovi a vyzval som ho, aby vyšiel von z kostola. On však začal vykrikovať, že z kostola odíde, keď on uzná za vhodné, a strčil do mňa. Tak som mu skrútil ľavú ruku za chrbát a vyviedol som ho von z chrámu. Odtlačil som ho pár metrov od vchodových dverí kostola a tam mu ďalší traja chlapi začali dohovárať. Ako som sa neskôr dozvedel, jeden z nich mu povedal, že ak má nejaké konkrétne podozrenie, z ktorého by mohol kňaza obviniť, nech ide na políciu a udá ho. V tom spočíva aj môj prístup. Ak by som sa dozvedel, že nejaký kňaz niekoho sexuálne zneužil, bez váhania by som ho udal na polícii. Ale nevinného kňaza budem vždy brániť!
Nedovoľme extrémistom zneužívať situáciu a špiniť Katolícku cirkev! Tým by sme len poslúžili Satanovi. Nebuďme ako ultrakonzervatívni katolíci, pre ktorých je kritériom hodnotenia pravovernosti katolíkov odpor k súčasnej Katolíckej cirkvi. Kto nakydá čo najviac špiny na pápeža, biskupov a kňazov, kto en bloc odmieta Druhý vatikánsky koncil a Novú omšu, je pravoverný katolík, ktorý si zaslúži metál. Kto odmieta takúto sebalikvidačnú hru, je podľa ultrakonzervatívcov heretik a nemá právo menovať sa pravým katolíkom.
V minulosti nenávideli pápeža a katolíckych duchovných heretici a vonkajší nepriatelia Katolíckej cirkvi. Je krutým paradoxom, že v súčasnej dobe nenávidia pápeža a katolíckych duchovných aj niektorí katolíci. Smutné, veľmi smutné! V dejinách Katolíckej cirkvi boli zaiste aj nehodní pápeži, biskupi, kňazi, lenže tvorili vždy výraznú menšinu katolíckeho kléru. Omnoho viac bolo svätých pápežov, biskupov a kňazov. Bez nich sa Katolícka cirkev nezaobišla v minulosti a nezaobíde sa ani v budúcnosti. Radšej sa za kňazov modlime.
Nikdy nezabudnem na slová vdp. Antona Matinu, v tej dobe začínajúceho mladého kňaza, pri jednom zájazde do Medžugoria. Vtedy v autobuse nám, veriacim, adresoval tieto slová: „Ak chcete mať svätých kňazov, modlite sa za nás. Ak sa za nás nebudete modliť, určite svätí nebudeme.“ Kiež by si každý, kto číta tieto riadky, vzal tieto slová k srdcu.

Karol Dučák
::
Odporúčané:
::
Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

11 komentárov:

 1. Anonymný19.9.18

  Takéto negatíva v RKC by neboli, ak by to bolo náboženstvo dospelých, nie aj detí.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Vážne slová vdp. Petra Mášika, prednesené v Marianke. Treba si ich vypočuť (video má 35 minút):
  https://gloria.tv/video/1Mq7DYNFABDp3fXvvUsVssPEh

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Pán Dučák, čítam si znova tento Váš článok – v podstate s jeho obsahom súhlasím, mám však pocit, že jeho ostrie malo byť namierené inam: nie na konzervatívnych katolíkov, ale skôr na tých, ktorí Cirkev zrádzajú slúžiac záujmom pseudoliberálov, ktorých cieľom nie je očistenie, ale zničenie Cirkvi.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Anonymný20.9.18

  iba 259 odsúdených.. iba 27 prípadov.. pohoda. :)

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Karol Dučák23.9.18

   Anonymný, ste naozaj exemplárny prípad pokrytca. Celkový počet násilných trestných činov v USA v roku 2015 dosiahol takmer 1,2 milióna. Za jeden jediný rok! Vás pohoršuje 259 dokázaných prípadov sexuálneho zneužívania kňazmi za obdobie rokov 1950-2002! Aj medzi apoštolmi bol zradca - Judáš. Ak si pokrytecky myslíte, že všetci kňazi musia byť ideálni, ste buď totálne hlúpy, alebo totálne naivný. Zdvíha sa mi z Vás žalúdok. Ja som v článku napísal - a teraz citujem sám seba: "V každom prípade však musíme zdôrazniť, že aj keby sa vyskytol čo len jeden jediný prípad sexuálneho zneužívania katolíckym kňazom kdekoľvek na svete, aj to by bola bolestivá ujma pre celú Katolícku cirkev. Žiadne takéto zlyhanie katolíckeho kňaza nemožno tolerovať." Ja takisto odsudzujem každý prípad sexuálneho zneužívania, ale nie som taký pokrytec ako Vy, aby som idealizoval svet okolo seba. Pokrytca ako ste Vy ťažko hľadať.

   Odstrániť
 5. Anonymný20.9.18

  presne pre taketo zlahcovanie svojej viny a kluckovanie pred neprijemnymi temami bude cirkev v dnesnom otvorenom svete nadalej stracat mladych veciacich ktorych uz nebavi tato pokrytecka hra na moralne autority, hlavne ked tieto 'moralne' autority si osvojuju pravo hovorit inym do zivota ale ked sa maju vyrovnat s problemami vo vlastnych radoch tak vsetko zametaju pod koberec.. to je velka hanba a ludia nie su hlupi aby taku do oci bijucu vec nepochopili. cas sa vam krati, tak so sebou nieco konecne urobte

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Anonymný, čas sa kráti každému. A to, koľko ho ešte máme, resp. koľko ho má kresťanstvo, prenechajte kompetentnejšiemu. Biblia obsahuje poučné podobenstvo o človeku, ktorý keď zbohatol, usúdil, že si už bude len užívať svoje bohatstvo... Ale ešte v tú noc bol povolaný, umrel.
   A po druhé, autor článku nezľahčuje ani nekľučkuje, vyjadruje sa jasne, presne a prísne. Z vášho komentára preto vyplýva, že ste článok nečítali pozorne, alebo zámerne prekrúcate a zavádzate.

   Odstrániť
  2. Karol Dučák23.9.18

   Anonymný, to, že sa nám, katolíkom, čas kráti, hovorili aj Vaši súdruhovia v čase totality v rokoch 1948 - 1989. Spomínam si na jeden rozhovor s nebohým Vdp. Raffačom, ktorý bol farárom, dekanom vo Vranove nad Topľou v rokoch 1955 - 1978. Tento pán farár sa priatelil so šéfom vtedajšieho Zboru národnej bezpečnosti, ktorý mu raz povedal: "Vy, katolícki kňazi, tu budete môcť pôsobiť do roku 1960. Potom musíte odísť." Dobromyseľný pán farár to obrátil na žart: "Ale do roku 1960 môžeme pôsobiť, že?" Nato šéf ZNB odvetil: "Áno." Prišiel rok 1960, rok 1961, atď. Kedykoľvek sa potom stretol pán dekan so šéfom ZNB, žartovne sa ho opýtal: "No, rok 1960 je už za nami, smieme aj naďalej pôsobiť?" Veliteľ ZNB sa rozosmial a odvetil: "Môžete." Obaja sa potom na tom schuti smiali. Čiže všetky "prognózy" typu "čas sa Vám kráti" sú iba na smiech.

   Odstrániť
 6. Anonymný20.9.18

  Autor clanku Ducak sa pokusa zavadzat a bagatelizovat.
  V sprave z iniciativy US Konferencie Katolickych Biskupov z r. 2004 sa nepise, ze "vina bola preukazana iba 259 knazom" ale, ze iba "259 knazov bolo odsudenych". To je znacny rozdiel a moze znamenat, ze to je len nepatrna spicka ladovca, nakolko je tam jasne spomenute, ze to nezahrnuje pripady knazov uz nezijucich ani pripady uz premlcane a tiez to, ze dokazovanie pripadov spred niekolkych desatroci je lahko spochybnitelne. Takisto je povazlive, ze obete cakali desiatky rokov kym s odvazili vyjst na verejnost s obvineniami a je dokazane, ze RKC sa tomu snazila zabranit. Vnutorne dokumenty RKC jasne nasvedcuju, ze po podani staznosti pri cirkevnom vysetrovani boli katolicke obete, vysetrovatelis aj svedkovia viazani papezskym tajomstvom pod hrozbou exkomunikacie.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Karol Dučák23.9.18

   Anonymný, ktorý ste napísali svoj príspevok 20.9.18, ste veľký pokrytec. Pri písaní článkov sa zvyknem odvolávať na zdroje, z ktorých čerpám informácie. Jedným z mojich zdrojov je článok: Gądek J. Jak to naprawdę jest z pedofilią wśród księży? In: Onet.pl. Dostupné na internete: ˂https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/jak-to-naprawde-jest-z-pedofilia-wsrod-ksiezy/f12qn ˃.
   V článku sa doslova píše: „Przed sądem oskarżono 379 księży. Za winnych uznano 259 (3,4 proc. tych, których wskazały ofiary).“
   Slovenský preklad znie: „Pred súdom bolo obvinených 379 kňazov. 259 bolo uznaných za vinných (3,4% z tých, ktorých označili obete).“
   Takže Vaše odporné pokrytectvo, ktoré má spochybniť serióznosť článku, nič nemení na poctivosti, s akou pristupujem k svojej práci.

   Odstrániť
 7. Odkazujem na zaujímavý a poučný článok:

  Polícia: Biskup nevykonal žiaden trestný čin, žena bola doňho zaľúbená. RTVS usvedčuje teológa Kocúra z klamstva
  „Je nemysliteľné, aby s takouto ľahkosťou bolo možné pošpiniť osobu na celý život. Obzvlášť obvinenia zo zneužívania sú mimoriadne citlivé a nevinná osoba sa ich zbavuje len veľmi ťažko. Dá sa povedať, že sa to s ňou nesie už celý život. Preto by krivé obvinenia mali byť trestané rovnako, ako samotné prípady zneužitia...“

  https://www.hlavnespravy.sk/policia-biskup-nevykonal-ziaden-trestny-cin-zena-bola-donho-zalubena-rtvs-usvedcuje-teologa-kocura-z-klamstva/1526900

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.