- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. októbra 2018

Z čierneho biele nebude!


Snažme sa byť vždy dobrí, milí, ale aj rozhodní a tvrdí v pravej chvíli...
Vlado Gregor
Často v poslednom čase rozmýšľam nad konkrétnou situáciou v našej konkrétnej Cirkvi. Opakovane mi pritom v podvedomí znejú Kristove slová o tom, že kráľovstvo, ktoré je rozdelené samo v sebe sa rozpadne...
Počúvame stále intenzívnejšie komentáre, že čierne môže byť biele a biele môže byť čierne, alebo sa to dá aspoň úspešne a nenápadne premaľovať. Milí moji, nepodliehajme tomuto veľkému a mnohotvárnemu Pokušeniu! Neustále si uvedomujme, že ľudia sú zvedaví na to, v čo môžu veriť a nie na to, o čom môžu úspešne pochybovať!

Po niekdajšej modernistickej kritike Biblie sa začína modelovať a tvarovať akási iná a divná ultramoderná hyperkritika. História židovského národa sa ako celok spochybňuje, ba až démonizuje a konkurenčne sa vytvára koncepcia akéhosi slovanského a či árijského protonároda, ktorý nie je vyvolený a dokonalý o nič menej, dokonca je pravým opakom tých nešťastníkov, ktorí len vďaka krvi morských národov zo severu dokázali vytvoriť niečo cenné a zmysluplné... Sú to paradoxy, ba až hlúposti, ale podlieha im kopa ľudí, aj šikovných a múdrych, ale bez základného jazykového, historického a filozofického vzdelania. Modlime sa za nich, ale aj protestujme a argumentujme, pretože ak my budeme mlčať, kamene budú kričať!
Mohutne sa teraz zneužíva aj zložitá a pojmovo ťažko uchopiteľná oblasť sexuality. Áno, čo sa týka duševného zdravia a reálneho postoja k okoliu, je to kameň úrazu a pohoršenia a nemôžeme poprieť, že psychické problémy častejšie v tejto oblasti vznikajú z chronického nedostatku ako z „primeraného nadbytku“. Ale znovu opakujem, že nemôžeme čierne pretvárať na biele, homosexualitu nazývať pedofíliou a kryť nielen príbehy, ale stav, ktorý volá do neba!
Pochybuje sa teraz o všetkom a znevažuje sa všetko, nielen možná nevyhnutnosť trestu smrti za daných okolností, ale aj možnosť existencie večného trestu. Červ, ktorý nezomiera, a oheň, ktorý nehasne, sú skrátka vymyslené…
„Nemýľme sa, moji drahí, Boh sa nedá vysmievať, a čo kto zasieva, to bude aj žať!“ Toto je citácia od takisto občas spochybňovaného a iste aj komplikovaného apoštola Pavla, ktorý však veci úmyselne nezjednodušoval a celým svojím životom vydal svedectvo pevnej a charakternej viery. Isteže, môžeme kritizovať všetko, aj sám Ježiš skromne priznáva, že je kritizovateľný, ale ak my budeme nevyberane, neslušne, nevhodne a až samovražedne kritickí, nečudujme sa potom, že tí, ktorých kritizujeme, zhadzujeme a spochybňujeme, nakoniec skritizujú nás. Tie naše nevinné obete budú navyše celým svojím životom svedčiť o našej nekritickej pýche a deštruktívnosti.
Mnohí mi zase budú vyčítať, že som príliš stručný, ale ja vždy chcem nechať všetkým priestor na rozmýšľanie, aj keď práve to je to posledné, čo sa ľuďom chce. To je moja dlhoročná skúsenosť, ktorá mi ale našťastie hovorí aj to, že ľudstvo má nádej, pretože zlí ľudia sú väčšinou aj hlúpi…  
Pomáhaj nám teda Pán Boh a všetci svätí, aby sme sa úspešne vyhli hlúpej a všetko ničiacej deštrukcii a nekoledujme si o apokalypsu, ktorá ešte vôbec nemusí nastať. A hlavne, ako som už toľkokrát zopakoval, kajajme sa a verme evanjeliu!

Vlado Gregor
::
Rozhovor s autorom:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.