- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. januára 2019

Nedeľné slovo (2)


Hodnota slova
Môže sa nám zdať, že slovo – ľudské i Božie – stratilo váhu. Slov je dnes akosi priveľa: stoja vedľa seba i oproti sebe, vzájomne sa rušia, prekrývajú, popierajú. Svet nám nanucuje falošnú rovnoprávnosť, falošnú predstavu slobody – akoby bol každý názor, svetonáhľad či spôsob života rovnocenný a rovnako pravdivý.
Je to však naozaj tak? Treba rozlišovať medzi pravdou a mienkou. Mienky sú rozličné, no pravda je iba jedna.

Hľadanie a odkrývanie pravdy patrí k hlavným životným úlohám každého z nás – tej pravdy, ktorá sa prekrýva s múdrosťou v biblickom ponímaní. Slovo bolo na počiatku a bude aj na konci vekov. Oplatí sa pridŕžať svätého Slova, ktoré je u Boha a ktoré je Boh (porovnaj: Jn 1, 1–5).
Inflácia slova sa týka len menlivých módnych názorov, to pravé Slovo je nemenné a večné. Kresťan preferuje pravé hodnoty a stavia svoj život, svoje plány a nádeje na tom, čo je naozaj pevné.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (1)

1 komentár:

  1. Milan Kupecký14.1.19

    Pán Maršálek, pekne ste to napísali v tom svojom príhovore, tak ako to má byť a je to aj v písme svätom. No v bežnom živote platí viac-menej iba - slová, slová, slová....A čo sa týka tej pravdy, je prívlastkom dobrých a spravodlivých ľudí. Ibaže nie náhodou sa vraví, že za pravdu človeka aj z voza zhodia. Ja som takmer sklamaním zo životného poznania a skúseností napísal tento aforizmus: Viac pravdy, nech má každý tú svoju! Iba toľko. S úctou a pozdravom! milan kupecký

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.