- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. februára 2019

Redakčný vestník – február 2019


Ponúkame malý výber z januárových článkov:
V uplynulých dňoch vyvolala pomerne veľkú pozornosť kauza rigoróznej práce predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka. V súvise s ňou zazneli – v masmédiách i na politickej scéne – obvinenia z plagiátorstva, nečestnosti či priamo z podvodu: Kopírujem, kopíruješ, kopírujeme...
::
V tomto roku si budeme pripomínať tridsiate výročie zmeny spoločenských pomerov v našej krajine, keď prešla od štyridsaťročnej totality, pod nadvládou komunistickej ideológie, ktorá negatívne zasahovala do súkromného, osobného, rodinného i spoločenského života, k slobode: Tridsať rokov slobody (1989–2019) 

::
Kniha amerického autora Marka Bauerleina Najhlúpejšia generácia vyšla prvýkrát v roku 2008. Jej rozšírený názov znie: Ako digitálna éra ohlupuje mladých Američanov a ohrozuje našu budúcnosť (alebo: Never nikomu pod 30). Ide o zaujímavú analýzu nových trendov vo vzdelávaní, osobnom i spoločenskom živote najmä mladých ľudí, poznačených digitálnymi technológiami, ktoré ovplyvňujú a menia človeka, jeho zmýšľanie, správanie, postoje či názory... Recenzia: Mladí pod tridsať: najhlúpejšia generácia
::
PriestorNet
Prinášame pôvodnú tvorbu našich autorov: nekopírujeme, nekradneme.
Rešpektujeme etické pravidlá: publikujeme pod svojím menom.
Cítime zodpovednosť: hľadáme pravdu, odmietame bulvárne témy.
Záleží nám na profesionalite: každý text redigujeme.
Veríme, že i dnes sa nájdu ľudia, ktorí to vedia oceniť.
::
Vážený čitateľ,
váš názor nás zaujíma – pomôžte nám skvalitniť túto stránku: redakčný dotazník.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.