- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31. januára 2019

Autentické svedectvá o živote


Vďaka iniciatíve a osobnému nasadeniu ôsmich mladých ľudí vznikla zaujímavá kniha rozprávaní o živote, spomienok pamätníkov (ne)obyčajných ľudí z Kútov (SR) a Tvarožnej Lhoty (ČR) na uplynulé roky, kniha vypovedajúca nielen o ich osobnom a rodinnom živote, o živote v ich obci, ale aj o zložitých životných podmienkach 20. storočia. Sú to autentické životné príbehy ľudí, ktorí svoj život žili v neľahkých podmienkach, spôsobom, ktorý sa dnes už vytráca. Podávajú tak svedectvo o minulosti, kultúre, bývaní, obliekaní, práci, vzdelávaní, hodnotách, spôsobe života v minulých desaťročiach. Kniha vyšla koncom roka 2018 pod názvom Tehdy/Vtedy a bola prezentovaná za značného záujmu verejnosti v Tvarožnej Lhote aj v Kútoch.

Iniciátorkou tohto zaujímavého projektu bola Tereza Uřičářová z Tvarožnej Lhoty. Ona a jej priatelia z obce i z okolia i zo slovenských nie veľmi vzdialených Kútov dokázali vytvoriť zaujímavé dielo. Autorský kolektív tvoria: Miroslav Král, Lucie Lovecká, Anna Palkovičová, Lenka Psárska, Mária Šišková, Františka Uřičářová, Tereza Uřičářová, Aneta Vávrová. Ale autori, ktorí vynaložili nemalé úsilie, aby kniha mohla vzniknúť, zostávajú v úzadí, do popredia dávajú životné osudy a spomienky tých, ktorým položili otázky o ich živote v minulosti.
Hlavnými autormi sa tak stávajú pamätníci, v ktorých živote sa striedali chvíle radostné i bolestné, smiech i slzy, úspechy i starosti, no nestrácali vieru. Tí autori, ktorí pamätníkom kládli otázky, vyjadrili svoju vďačnosť za takúto príležitosť; boli mnohorako obohatení. Ako sa v prológu knihy vyjadrila hlavná iniciátorka projektu: „Zjistila jsem, že slovíčko obyčejný u žádného z nich nebylo na místě. Zjistila jsem, že život lze žít naplno kdekoli. Šťastný život je otázkou vnitřního bohatství. Láska k blízkým, víra v Boha, úpřimné přátelství a v neposlední řade humor patří mezi ony klíče k radostnému žití.“
Kniha je prirodzene rozdelená do dvoch častí. V úvode každej je fotograficky i textovo stručne predstavená obec, v ktorej pamätníci dnes žijú, teda Tvarožná Lhota a Kúty. Z Tvarožnej Lhoty je osem rozhovorov, z toho jeden s manželským párom, takže s deviatimi pamätníkmi, ľuďmi staršími ako sedemdesiat rokov. Z Kútov je v knihe sedem rozhovorov.
Pamätníci, narodení v rokoch 1925–1948, spomínajú na roky detstva, mladosti, na rodinu, predkov, školu, nástup do života, hry, zábavy, svadby, kroje, zvyky, stravu, prírodu, prácu, choroby, vojnu, nástup komunistického režimu, prenasledovanie, perzekúcie pre vieru, združstevňovanie, násilnú kolektivizáciu poľnohospodárstva,na rok 1968, zamestnanie, cestovanie, premeny obce i na rok 1989...  Viacerí zhodne konštatujú, že aj keď sa narodili a vyrastali v chudobných a ťažkých pomeroch, mali šťastné detstvo. Život nemali ľahký, od detstva museli ťažko pracovať na poli, neskôr vo fabrikách, aby uživili svoje rodiny. Tiež väčšina z nich konštatuje, že viera im bola dôležitou oporou v živote i keď im to niekedy prinášalo problémy v zamestnaní.
Kniha má 120 strán, text je doplnený viacerými farebnými a čiernobielymi fotografiami pamätníkov, zachytených v súčasnosti i minulosti. Všetky spomienky sú zapísané v nárečí, ktorým sa dodnes v  obciach hovorí. Nárečové slová, ktorým by čitateľ nemusel rozumieť, sú vysvetlené pod čiarou. Na obálke je čiernobiela fotografia starého človeka s dôrazom na pohľad na jeho prácou zodraté ruky.
Kniha má svoju originálnosť a okrem významu pre jej tvorcov, ich rodiny a obce má aj hodnotu nadčasovú a nadregionálnu. Je vzácnym autentickým svedectvom o živote a  hodnotách, o čo sa zaslúžili mladí nadšenci, v snahe uchovať aj pre prítomnosť a budúcnosť vzácne dedičstvo predkov.
Pomery v Československej republike a potom v Českej, respektíve Slovenskej republike počas uplynulých sto rokov, ktoré pamätníci zachytávajú, boli veľmi podobné, čo potvrdzujú aj spomienky jednotlivých pamätníkov, ktorí boli ochotní podeliť sa o svoje spomienky a zážitky – z Tvarožnej Lhoty a Kútov, z obcí, ktoré si dodnes chránia a rozvíjajú svoje duchovné a kultúrne dedičstvo, teda z obidvoch strán hranice.
Možno povedať, že ide o vydarený projekt – od prvotného nápadu, ktorý vznikol viac-menej náhodne, keď hlavnú iniciátorku projektu zaujalo rozprávanie jednej z pamätníčok o jej živote a práci, no nasledujúce dohovorené stretnutie sa pre jej odchod z tohto sveta do večnosti už neuskutočnilo, cez jeho realizáciu až po výsledok. Vďaka patrí všetkým za vynaložené úsilie. Určite nebolo zbytočné.

Ľudovít Košík
::
Čítame dobré knihy:
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.