- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. apríla 2019

Rusko – krajina so skvelou perspektívou a príkrymi protikladmi

Karol Dučák

Pre slovenský takzvaný mainstream je typická podpora euroatlantického valca, ktorý má prevalcovať Európu a vytvoriť z nej homogénnu masu, ovládanú veľkými hráčmi spoza veľkej mláky. Všetko je podriadené tejto konečnej vízii. V jej intenciách prebieha aj „politické školenie mužstva, či ženstva“ v redakciách masmédií, ktoré sú súčasťou mainstreamu. Tomuto štýlu masmediálnej činnosti protirečia snahy objektívne informovať slovenskú verejnosť o dianí vo svete. Kým pred rokom 1989 vytvárali ideologické štruktúry Východného bloku „obraz nepriateľa“ na Západe, po roku 1989 západné ideologické štruktúry vytvárajú „obraz nepriateľa“ na Východe. Nemožno sa teda diviť skresľovaniu informácií o súčasnej Ruskej federácii (ďalej len RF). Mainstream usilovne buduje v čitateľoch čo najnegatívnejší obraz RF ako zaostalej, biednej krajiny, ktorá nemá perspektívu. Slovenský čitateľ tak má smolu a len ťažko si môže vytvoriť neskreslený obraz o najväčšej krajine sveta. Kým pred rokom 1989 sa skutočnosť prifarbovala na ružovo, po roku 1989 sa zase používa čím viacej temných farieb. Aký je teda pravdivý, neskreslený pohľad na ruskú ekonomiku a na perspektívy RF vôbec?

Skutočnosť nie je ani zďaleka taká jednofarebná, ako ju maľuje slovenský mainstream. RF je krajina s veľkou budúcnosťou, aj keď zápasí s nemalými ťažkosťami. Archaický obraz Ruska ako ekonomického trpaslíka s gigantickou armádou už naozaj patrí do učebníc dejepisu. Podceňovať najväčšiu krajinu sveta je povestným sypaním si piesku do očí.
Podľa jednej štúdie britskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) RF do roku 2030 hospodársky predstihne európskeho ekonomického giganta Nemecko a stane sa najvýkonnejšou ekonomikou Európy. Navyše do roku 2050 sa RF stane šiestou najvýkonnejšou ekonomikou sveta.
Ak však hodnotíme svetové ekonomiky z hľadiska HDP, na základe parity kúpnej sily, je už dnes RF na šiestom mieste na svete a rýchlo sa doťahuje na nemeckú ekonomiku, ktorá je piata v poradí. Na prvom mieste v celosvetovom meradle je Čína a pred Ruskom sú okrem Nemecka aj USA, India a Japonsko. Až za RF sú ekonomiky Indonézie, Brazílie, Veľkej Británie, Francúzska, Mexika, Talianska, Turecka, Južnej Kórey, Španielska, atď. (údaje z roku 2018).
Dostať sa na súčasnú úroveň však pre RF nebolo jednoduché. V roku 2000 bola krajina na kolenách. V rezervách mala iba 12 miliárd dolárov, navyše ju ťažil verejný dlh takmer vo výške ekonomického výkonu krajiny. Odvtedy však RF prešla poriadny kus cesty. Verejný dlh sa znížil na 17,4 percenta HDP a rezervy vzrástli na 356 miliárd dolárov.
Vďaka tomu krajina zvládla ekonomickú krízu v roku 2008 a recesiu v období rokov 2014–2016. Protiruské sankcie síce spôsobili RF nemalé problémy, ale – paradoxne – najväčšej krajine sveta aj výrazne pomohli. Urýchlili proces diverzifikácie ruského priemyslu, takže RF dnes disponuje rozsiahlou produkčnou základňou.
V roku 2017 sa RF dostala z recesie a zaznamenala hospodársky rast, ku ktorému prispela makroekonomická stabilita, vyššie ceny palív a celkové oživenie globálnej ekonomiky. RF zaznamenala v roku 2017 medziročný rast HDP o 1,6 %. Rast pokračoval aj v roku 2018 a na začiatku roka 2019. Podľa údajov ruského štatistického úradu Rosstat stúpol HDP RF v roku 2018 o 2,3 %. Je to najlepší výsledok od roku 2012, keď bol zaznamenaný rast 3,7 %.
Najviac sa na raste podieľali finančné služby a poisťovníctvo, kde bol zaznamenaný nárast o 6,3 %, dobré výsledky zaznamenali aj ubytovacie a pohostinské služby s rastom o 6,1 %, stavebníctvo s rastom o 4,7 %, a ťažba minerálov, kde bol zaznamenaný nárast o 3,8 %.

Ruskej ekonomike sa evidentne darí. Od roku 2000 do súčasnosti vzrástli zlaté rezervy RF päťnásobne. Kým v roku 2000 vlastnila Centrálna banka Ruska 422,6 ton zlata, do roku 2019 narástla zlatá rezerva RF na rekordných 2 112 ton žltého kovu a v súčasnosti úplne kryje zahraničný štátny a obchodný dlh krajiny. Ako uvádza World Gold Council (Svetová rada pre zlato), RF je najväčším nákupcom zlata vo svete a tretím najväčším svetovým producentom žltého kovu. V roku 2018 sa v RF vyrobilo 265 ton zlata. Ruská centrálna banka nakupuje zlato výhradne od domácich ťažiarov prostredníctvom komerčných bánk. Kým v roku 2017 nakúpila 224 ton zlata, v roku 2018 nákupy vzrástli o 22 % na rekordných 274 ton zlata. RF je v súčasnej dobe piaty najväčší vlastník zlatých rezerv na svete a jeho zlatá rezerva rastie najrýchlejším tempom v celosvetovom meradle.
Slušným tempom rastie aj životná úroveň obyvateľstva. Kým v roku 2000 bolo pod hranicou chudoby 40 miliónov obyvateľov RF, do roku 2019 klesol ich počet na 19 miliónov. Nezamestnanosť klesla z 10,6 % v roku 2000 na 4,9 % vo februári 2019. Rástli aj príjmy dôchodcov. Kým v roku 2000 bola priemerná penzia v RF vo výške 22 $, do roku 2019 narástla na 254 $. Za sledované obdobie teda priemerná mesačná penzia v RF vzrástla viac ako 11,5-násobne.
Výrazne rástla aj priemerná mesačná mzda v RF. Kým v roku 1999 Rusi priemerne zarábali v prepočte na americké doláre 56 $, do roku 2018 to bolo už 690 $. Pritom však v decembri 2018 narástla priemerná mesačná mzda v RF až na 793 $. Lenže ani toto nie je rekordná výška v posledných rokoch. Podľa údajov ruského štatistického úradu Rosstat najvyššia priemerná mesačná mzda v RF vôbec bola v júni roku 2014 a dosahovala v prepočte úctyhodných takmer 1 000 $! Presnejšie to bolo  998 $! V období od roku 1999 do júna roku 2014 rokov sa teda priemerná mesačná mzda v RF zvýšila takmer 17,7-násobne! Tento sľubný nárast miezd však zastavili sankcie, uvalené na RF v roku 2014.
Predstavitelia USA dostali strach z rastúceho vplyvu RF vo svete, preto hľadali zámienku eliminovať rastúceho konkurenta. Vítanou zámienkou sa stali udalosti na Ukrajine, ktoré Američania priamo i nepriamo živili a rozdúchali do takej miery, že vyprovokovali Rusov k akcii. Mocenská elita USA je majstrom v lámaní „neposlušných“ národov a výpočet ich vojenských agresií nikoho nenecháva na pochybách, že svoje zámery ovládať svet myslia smrteľne vážne. Na Rusoch si však vylámali zuby. Podarilo sa im síce spomaliť sľubný rast ruskej ekonomiky, nepodarilo sa im však zlomiť ruský národ.
Američania sa zase raz nepoučili z dejín a nepochopili, že nijaká sila zvonku nemôže Rusov zlomiť. USA nedokázali hospodársky zlomiť ani malú Kubu, nie to ešte takého nepoddajného protivníka, akým je ruský medveď. Tie hospodárske sankcie Západu uvalené na RF sú šteklením, ktoré je omnoho viac smiešne ako nebezpečné. Paradoxne najviac ohrozuje Európanov, pretože vierolomní predstavitelia USA obchádzajú sankcie a tajne s RF spolupracujú omnoho viac ako oficiálne priznávajú.
Ako uvádza nemecký hospodársky denník Handelsblatt, prezident Trump sa Nemcom vyhráža kvôli spolupráci s Ruskom, pritom však USA nakupujú ruskú ropu v obrovských množstvách. Kým v roku 2016 nakúpili v RF 161 miliónov barelov ropy, v roku 2017 to bolo okolo 140 miliónov a obchody USA s RF veselo pokračujú ďalej sankcie-nesankcie. Vierolomní Američania teda vodu kážu, ale víno pijú. Na sankcie teda najviac doplácajú európske národy, pretože v ich čele stoja servilní lokaji, ktorí Američanom takpovediac zobú z ruky.

Čo čaká RF v najbližších rokoch?  Očakáva sa síce nižší rast HDP, ale napriek tomu sa predpokladá ďalší rast ruskej ekonomiky aj v roku 2019 o 2 % a v roku 2020 o 1,3 %. Tieto čísla však nie sú fixné a môže dôjsť aj k pozitívnym prekvapeniam. Napríklad vo februári 2019 rástol ruský priemysel podľa Rosstatu tempom 4,1 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, a to je aj pre ruských ekonómov pozitívny šok. Je to najvyšší rast od mája 2017, keď bol zaznamenaný rast až o 6,9 %. V každom prípade ruská ekonomika vykazuje dynamiku rastu.
Ruský export rastie rýchlejšie ako ruský import. Okrem tradičných zdrojov príjmov z predaja ropy a zemného plynu čoraz viac stúpa podiel strojárskej výroby, ale predovšetkým poľnohospodárstva na exporte. V poľnohospodárskom roku 2017/2018, zavŕšenom 30. júna 2018, zaznamenala RF rekordnú úrodu obilia 135,5 milióna ton a do zahraničia ho vyviezla vyše 52 miliónov ton. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa export zvýšil o 40 %. Ruský podiel na svetovom trhu s pšenicou takto dosiahol 16 percent, štvornásobne viac ako v roku 2000 (štyri percentá). V poľnohospodárskom roku 2017/2018 sa RF opakovane stala svetovým lídrom v exporte pšenice. Po prvý raz k tomu došlo v poľnohospodárskom roku 2016/2017.
V poľnohospodárskom roku 2018/2019, ktorý sa začal 1. júlom 2018 a skončí koncom júna 2019, sa predpokladajú nové rekordy, avšak zatiaľ sa musíme uspokojiť len s prognózami. V každom prípade sa však dá predpokladať, že poľnohospodárstvo ostane jedným z najvýznamnejších zdrojov príjmov ruskej ekonomiky.
Popritom neustále rastie podiel priemyslu na ruskom exporte. Ide nielen o výrobky ruského zbrojárskeho priemyslu, ktorý ponúka najkvalitnejšie zbraňové systémy na svete, ale aj o produkciu leteckého a kozmického priemyslu, výstavbu jadrových elektrární, atď.

Ruský priemysel má širokú základňu a zaznamenáva pozoruhodné výsledky. Okrem už uvedených odvetví je v ňom zastúpené hutníctvo železa a ocele (čierna metalurgia), chemický priemysel, strojárstvo, sféra služieb, potravinársky priemysel, energetika, ťažba nerastných surovín, lesníctvo, rybolov a čoraz viac aj turistika. Silné postavenie má v RF automobilový priemysel. V Rusku sa okrem mnohých iných značiek vyrábajú aj osobné automobily značky Škoda. Dochádza tak neraz ku kurióznej situácii, keď automobilka sťahuje vozidlá vyrobené v RF a predáva ich na Západe. 
Väčší úspech má však v RF výroba nákladných automobilov. Najznámejšími z nich sú automobily KamAZ, ktoré mnohokrát vyhrali svetoznámu Rallye Dakar. Naposledy v januári roku 2019. So šestnástimi víťazstvami na svojom konte sú automobily KamAZ najúspešnejšími nákladnými automobilmi v celej histórii tohto podujatia.
Automobilka KamAZ je na 16. mieste v objeme výroby nákladných automobilov s celkovou hmotnosťou nad 16 ton v celosvetovom meradle. V roku 2018 automobilka predala vyše 43 tisíc automobilov s celkovou hmotnosťou 8–40 ton, z toho vyše šesť tisíc na export.
KamAZ vyrába nielen nákladné automobily (vyše 60 modelov, viac ako 1 500 modifikácií, aj s volantmi na pravej strane), ale aj prívesy, návesy, autobusy, traktory, motory, pohonné jednotky a rôznorodé náradie. KamAZ už tradične uvádza na trh nákladné automobily s celkovou hmotnosťou 14 až 40 t. V posledných rokoch sa však sortiment rozšíril o nové modely áut od mestských dodávkových automobilov až po automobily so zvýšenou úžitkovou hmotnosťou na použitie v zostave autovlakov s celkovou hmotnosťou do 120 ton.
Okrem RF sa tieto nákladné automobily využívajú v mnohých krajinách Európy, Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Automobily KamAZ sa však už nevyrábajú iba v RF, ale automobilka buduje filiálne montážne závody aj v zahraničí. Už dnes sú takéto montážne závody v  Kazachstane, Litve, Azerbajdžane, Indii a pripravuje sa obnovenie montáže automobilov aj vo Vietname. Montáž sa v plnom rozsahu realizuje z dielcov dovezených z Ruska.
Ďalšou pozitívnou skutočnosťou je budovanie spoločných podnikov ruskej automobilky s najväčšími svetovými výrobcami. V roku 2006 vznikol spoločný podnik s americkou automobilkou Cummins Inc., avšak omnoho intenzívnejšia je spolupráca s nemeckou automobilkou Daimler AG, s ktorou ruský automobilový gigant vytvoril až dva spoločné podniky. Nemeckej automobilke patrí 15 % akcií spoločnosti KamAZ. Ruská automobilka však vytvorila aj spoločné podniky s nemeckými podnikmi ZF Friedrichshafen AG, Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH a s americkou Federal Mogul Corporation. 
Do skupiny KamAZ patrí okrem automobilky aj vyše 109 dcérskych spoločností, podnikajúcich v strojárstve, metalurgii a finančníctve. Tie sa nachádzajú nielen na území RF, ale aj v zahraničí. Dobrú pozíciu má aj ruský ľahký priemysel, ktorý zaznamenal rast exportu v roku 2018 o osem percent.

Nič na svete však nie je ideálne a aj RF sa borí s obrovskými problémami. Paradoxne však hrozba neprichádza zvonku, ale zvnútra. Najväčšou hrozbou nie sú hospodárske sankcie, ale vymieranie ruského národa. Ruský národ vymiera ešte rýchlejšie ako nemecký. Ide predovšetkým o smutné dedičstvo ruských dejín od roku 1914 až do dnešných dní. Dve svetové vojny, občianska vojna, kolektivizácia, hladomory, stalinský teror a iné „morové rany“ spôsobili kolosálne ľudské straty, takže hádam žiaden iný národ nebol tak strašne zdecimovaný ako ruský.
Je to však aj devastujúce dedičstvo zhubného ateistického režimu, ktorý výrazne oslabil už aj tak oslabený národ. Sovietske Rusko bolo prvým štátom, v ktorom bol zavedený voľný sex a právo na umelý potrat. To bol začiatok konca zdravého vývoja ruskej populácie, ktorý ešte urýchlil bojovný feminizmus a násilná ateizácia spoločnosti. S príchodom Gorbačova k moci si ruský národ konečne slobodnejšie vydýchol, ale nie nadlho. Rozpad Sovietskeho zväzu a ťaživá hospodárska situácia v časoch pôsobenia Borisa Jeľcina spôsobili vlny dezilúzie a straty národnej identity u mnohých Rusov, ktorí začali hľadať útechu v alkohole a drogách. Ruský muž sa stal doslova „ohrozeným druhom“.
V januári 2018 žilo v RF podľa štatistík 78,7 miliónov žien a 68,1 milióna mužov. Žien je teda o vyše 10 miliónov viac ako mužov. Nájsť si v Rusku nevestu teda nie je žiaden problém. Lenže sobášov je v krajine relatívne málo. U Rusov ako keby zanikal pud zachovania rodu. Mladí Rusi nemajú veľký záujem o vstup do manželstva a o založenie klasickej rodiny. Navyše je tu vysoká rozvodovosť a nízka pôrodnosť. Preto v RF viac ľudí umiera ako sa rodí.
Toto bremeno totalitnej spoločnosti a búrlivého vývoja RF po rozpade Sovietskeho zväzu sa zrejme nepodarí v dohľadnej dobe eliminovať. Rastúca ekonomika si žiada prílev čerstvých pracovných síl a tých sa v zdecimovanej krajine nedostáva. Aj keď je štatisticky ešte stále nezamestnaných 4,9 % ruského obyvateľstva, v niektorých odvetviach je zúfalý nedostatok kvalifikovaných odborníkov. Aj Rusi, podobne ako európske národy, sú čoraz viac odkázaní na príchod cudzincov do krajiny.
Len USA a Nemecko prijímajú viac imigrantov ako RF. Podľa najaktuálnejších štatistík žije teraz v RF okolo 10 miliónov imigrantov, z toho viac ako polovica legálne. Najpríťažlivejšie pre cudzincov sú veľkomestá Moskva a Petrohrad, v ktorých si možno najľahšie nájsť prácu. Vo veľkých počtoch prichádzajú prisťahovalci z Tadžikistanu, Uzbekistanu, Kirgizska, Moldavska. Časť imigrantov, žijúcich v RF natrvalo, pochádza z Ukrajiny a Bieloruska. Z krajín, ktoré neboli súčasťou bývalého Sovietskeho zväzu, prichádza najviac Číňanov, Vietnamcov a Afgancov. Do RF sa však vracajú aj Rusi, ktorí v minulosti z rôznych dôvodov emigrovali  a teraz sa chcú vrátiť do svojej vlasti.

Mnohí z cudzincov sa stávajú natrvalo občanmi RF. Podľa údajov Ministerstva vnútra RF sa v minulom roku zvýšil počet cudzincov, ktorí dostali ruské občianstvo. Bolo ich o 4 % viac ako v roku 2017 (229,6 tisíc), takže novými občanmi RF sa v roku 2018 stalo 239 tisíc cudzincov. Bolo medzi nimi 81 081 Ukrajincov. Práve Ukrajinci majú mimoriadne zvýhodnený pobyt na území RF, kde sa môžu zdržiavať bez registrácie na obdobie až do troch mesiacov.
S príchodom cudzincov do krajiny sú však spojené rôzne riziká. Rusko je už dnes kotol rôznych národov a samotných etnických  Rusov je v RF iba 111 016 896 z celkového počtu 146 781 095 obyvateľov RF. Ruské obyvateľstvo teda tvorí 80,9 % všetkých obyvateľov svojej vlasti a takmer 20 % tvoria príslušníci iných národov. Teda zhruba jedna pätina! Najviac je Tatárov (5 310 649, alebo 3,87 %), Ukrajincov (1 927 988, alebo 1,41 %), Baškircov (1 584 554, alebo 1,16 %), Čuvašov (1 435 872, alebo 1,05 %), Čečencov (1 431 360, alebo 1,04 %) a Arménov (1 182 388, alebo 0,86 %).
Perspektíva postupného vymierania ruského národa teda vôbec nie je hypotetická, ale je to viac než reálna hrozba. Pud sebazáchovy však zrejme bude Rusov nútiť, aby podstúpili aj rôzne riziká, aby ostala veľká ruská krajina životaschopná a silná. Aj za cenu narastania podielu neruského obyvateľstva v RF.
Dobrou správou však je, že elita ruského národa má eminentný záujem zvrátiť situáciu. V nedávnom posolstve Vladimíra Putina Federálnemu zhromaždeniu RF, ktoré ruský prezident predniesol 20. februára 2019, sú navrhnuté mnohé opatrenia, majúce za cieľ eliminovať demografickú katastrofu ruského národa. Navrhnutých opatrení je veľa a nie je možné o nich podrobne referovať v tomto článku, preto na ilustráciu uveďme aspoň niektoré.
Ruský prezident napríklad navrhuje udelenie zľavy na splatenie hypotéky pre rodiny s tromi i viac deťmi so spätnou platnosťou od 1. januára 2019, zvýšenie federálnej daňovej úľavy na nehnuteľnosť pre rodiny s deťmi, ďalej navrhuje pre rodiny s deťmi oslobodenie od dane z nehnuteľnosti u pozemkov do šesťsto metrov štvorcových, zvýšenie rodičovských príspevkov na prvé a druhé dieťa od 1. januára 2020, zvýšenie príspevkov na deti so zdravotným postihnutím od 1. júla 2019 a mnohé iné opatrenia, ktoré by mali pomôcť zvýšiť pôrodnosť.
Ak sa tieto opatrenia podarí úspešne realizovať v praxi, demografická katastrofa by mohla byť zažehnaná. Isté však je, že pre Rusko platí to isté, čo pre súčasný Západ: len návrat k Bohu môže priniesť zacelenie ťažkých rán. Ale to už je téma na iný príspevok. 

A čo dodať na záver? Niet pochýb o tom, že RF má skvelú perspektívu a dalo by sa o nej ešte veľmi dlho písať. Vo svete enormne rastie záujem o spoluprácu s RF a my, Slováci, by sme nemali zmeškať ďalší vlak. Podceňovať rastúcu silu ruskej ekonomiky je stupídne a nezodpovedné. V minulosti boli takto podceňované ekonomiky Číny a Indie, no dnes už nikto nepochybuje o blížiacej sa dominancii ázijských ekonomík v celosvetovom meradle. Je najvyšší čas eliminovať proamerickú rusofóbnu lobby v slovenskej politike a otvoriť obdobie intenzívnej spolupráce nielen so Západom, ale omnoho intenzívnejšie aj s Východom.


Zdroje:
1. Die 20 Länder mit dem größten kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2018 (in Milliarden US-Dollar). Dostupné na internete: de.statista.com.
2. Fejnberg A.: Росстат зафиксировал рекордный с 2012 года рост ВВП. Dostupné na internete: rbc.ru.
3. Fejnberg A.: Росстат сообщил об ускорении промышленности до максимума с 2017 года. Dostupné na internete: rbc.ru.
4. Focht E.: Друг детства Чемезова оказался крупным акционером КамАЗа. Dostupné na internete: rbc.ru.
5.
Ginov D.: Shock For USA & EU! Russian Economy ‘Booming’ Since Putin Banned Rothschild From The Country! Dostupné na internete: activismcode.com.
6. Glebova K.: Женщин в России на 10 млн больше, чем мужчин. Статистика Росстата. Dostupné na internete: chelny-izvest.ru.
7. Hlavné myšlienky posolstva Vladimíra Putina Federálnemu zhromaždeniu Ruskej federácie. Dostupné na internete: financnenoviny.com.
8. Ožereliev M.: Большие перспективы: завод «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» . Dostupné na internete: 5koleso.ru.
9. Pitalev I.: Россия наращивает резервы золота быстрее всех в мире. In: Ведомости. Dostupné na internete: vedomosti.ru.
10. PwC: Russland bis 2030 größte Wirtschaft Europas. Dostupné na internete: ostexperte.de.
11. Rusko, země automobilek zaslíbená? Prodeje Škodovek se zvedly o třetinu. Dostupné na internete: zpravy.aktualne.cz.
12. Russland bald stärkste Volkswirtschaft Europas und fünftgrößte der Welt? Dostupné na internete: heise.de.
13. Siľčenko S.: Золотой стандарт возвращается. In: Финансовая газета. Dostupné na internete: fingazeta.ru.
14. Škoda nestíha vyrábať. Hrá o 200-tisíc zákazníkov a zvažuje stavbu nového závodu. Dostupné na internete: etrend.sk.
15. Vedomosti: Rusko nakupuje zlato kvôli sankciám. Dostupné na internete: financnenoviny.com.
Vierter Dakar-Sieg für Nikolaew: Kamaz setzt Truck-Regentschaft fort. Dostupné na internete: motorsport-total.com.
16. Zotina N.: В МВД сообщили о росте числа иностранцев, получивших российское гражданство. Dostupné na internete: ria.ru.
17. Занятость и безработица в Российской Федерации в феврале 2019 года
(по итогам обследования рабочей силы). Dostupné na internete: gks.ru.
18. Население России: численность, динамика, статистика. Dostupné na internete: statdata.ru.
19. Общая информация. Dostupné na internete: kamaz.ru.
20. Пенсии, Путин, политика. Dostupné na internete: bbc.com.
21. Пенсия в 2019 году. Dostupné na internete: russiainformed.com.
22. РЗС: в 2019 году Россия может побить исторический рекорд по сбору зерна. Dostupné na internete: agrarii.com.
23. Средняя зарплата в России (1999–2019). Dostupné na internete: rusfact.ru.
24. Стало известно, сколько украинцев получили гражданство РФ в 2018 году. Dostupné na internete: riafan.ru.
25. Статистика безработицы в России в процентах по годам и регионам. Dostupné na internete: posobie.wiki.
26. Статистика и основания иммиграции в Россию в 2019 году. Dostupné na internete: turimm.com.

5 komentárov:

 1. Anonymný16.4.19

  nuz len sa tam odstahovat. Clovek by mal vyuzit volanie srdca.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Anonymný15.5.19

   Pred čím chceš ujsť? Pred týmto? https://wolna-polska.pl/wiadomosci/rosja-ukraina-bialorus-elektroniczna-karta-z-mikrochipem-to-totalna-tyrania-i-zguba-duszy-2019-05

   Odstrániť
 2. Autor sa usiluje vyvážiť jednostranné informovanie zo strany masmédií hlavného prúdu, čo oceňujem.
  Pripájam poznámku, ktorú považujem za dôležitú: Naším (slovenským) osudom je stredná Európa – hlavne tu by sme sa mali usilovať o dobré vzťahy a spoluprácu. A nemali by sme sa s priveľkými nádejami obracať ani na Západ, ani na Rusko.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Anonymný16.4.19

  Kto rozumie trocha politike, je tu snaha EÚ a najmä USA rozbiť V4-ku.To korešponduje s mojím stanoviskom a predošlým komentárom. Lenže...prajem pekný futbalový večer! milan

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Anonymný16.4.19

  Rusko, to sú Slovania, naši bratia, na rozdiel od Amikov. Gorbačov kedysi povedal: USA ako agresori, čo si zaumienia, po tom idú, pokiaľ to nedosiahnu. Veľká a bohatí Rus, najmä na suroviny potrebné na prežitie a ďalšie zásoby má táto veľká krajina. Amikom sa darilo za Jelcina, ktorý bol operovaný na srdce v USA a tam ho zrejme spracovali a použili na rozbitie tejto krajiny, svetovej veľmoci. Našťastie sa po prevzatí moci Putinom v poslednej chvíli spamätali. Sú však obkľúčení Amikmi zo všetkých strán a nevzdávajú sa myšlienky dostať sa k tomuto bohatstva, ktorému neškodia žiadne sankcie. Rusi sa vedeli vždy zomknúť a vždy si vedeli uchrániť krajinu pred agresormi. Vyvolať vojenský konflikt Ukrajina Rusko sa nepodarilo, je to iba záujem, - ako u nás- niektorých dobre zaplatených zradcov vlastného národa dobiť nejako túto "deržavu". USA by boli najradšej, aby pobaltské a postkomunistické štáty bojovali proti Ruskej federácii a za ich záujmy, aby sa to všetko odohralo tu v EÚ, podobne ako to bolo za predošlých vojen, ktoré Američania priamo nikdy nepocítili, nevedia či je to utrpenie a huckajú nás ako psa keď chceme aby niekoho uhryzol. Je to priehľadné a ani v tzv. demokracii sa o tom nemôže hovoriť nahlas. Keď sme patrili pod vtedajšiu ZSSR, mali sme sa lepšie ak teraz. Američania nás potrebujú iba použiť, keď sa chcú vojensky usalašiť u nás. Proti čomu nás vlastne NATO bráni a musíme mu prispievať a robiť ďalšie ústupky? Ekonomicky na nás kašlú. Taká je pravda. Len si to zrátajme, pokiaľ to nespočítajú nám. milan

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.