- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. mája 2019

Africký kardinál hovorí o Európe


„Západ, ktorý sa odcudzuje svojej viere, svojej histórii, zrieka sa svojich koreňov a svojej identity, je predurčený na opovrhnutie, smrť a zánik...“
Kardinál Robert Sarah poskytol nedávno interview francúzskemu katolíckemu týždenníku La Nef. V angličtine interview publikoval časopis The Catholic Herald a slovenskému čitateľovi sprostredkoval niektoré časti František Vnuk (Kultúra č. 9/2019). Ide o závažný príspevok, ktorý si zaslúži pozornosť.
Podnetom na vznik rozhovoru bolo vydanie novej knihy kardinála Saraha Le soir approche et déjà le jour baisse (Zvečerieva sa a deň sa už schýlil). Kardinál v odpovediach na otázky redaktora, približujúc náplň spomenutej knihy, objasňuje svoj postoj k dianiu v Cirkvi i vo svete, pričom jednou z tém, na ktoré sa zameriava, je súčasná kríza západnej spoločnosti.

Kardinálove slová sa zrejme nestretnú so všeobecným súhlasom, prinášajú totiž pravdu, ktorú mnohí nechcú počuť. Je to pravda o nás, o našej ľahostajnosti a zbabelosti, o konzumizme a pôžitkárstve, o „virulentnom ateizme“, ktorý prenikol do všetkých sfér života: „Som presvedčený o tom, že západná civilizácia v súčasnosti prechádza  veľkou smrtonosnou krízou, ktorá dosiahla svoj vrchol v deštruktívnej sebanenávisti.“ Je to tak, Európa si dnes vzbudzuje odpor k vlastnej minulosti, identite a tradíciám. Pestuje protikresťanskú kultúru a filozofiu. Kardinál Sarah pokračuje: „Ako v poslednom štádiu úpadku Rímskej ríše, tak aj dnes na Západe tzv. elity sa zaujímajú len o to, ako vylepšiť pôžitkárstvo svojho každodenného života, zatiaľ čo pospolitý ľud anestetizujú čoraz vulgárnejšími formami zábavy.“
Prirovnanie k úpadku Rímskej ríše je priliehavé. Aj dnes, tak ako vtedy, sa ľuďom odnechcelo brániť vlastný štát a dedičstvo otcov, aj dnes si ľudia žiadajú „chlieb a hry“, akoby nič viac nepotrebovali (zmenila sa len forma: chlieb a hry sa po novom ponúkajú hlavne v obchodných centrách a prostredníctvom televízie a internetu). Robert Sarah varuje: „Barbari nie sú pred bránami, ale už vnútri Mesta!“ Za barbarov považuje tých, čo šliapu po svätých veciach a hodnotách, znehodnocujú ľudský život a rebelujú proti Bohu. Títo barbari ničia stáročnú kultúru a morálku, devastujú zmysel pre obetu, službu, poriadok, skromnosť a vôbec všetky kresťanské čnosti: „Západ sa dal zaslepiť vedou, technikou a smädom po bohatstve.“ Lákadlo bohatstva otupilo ľudské mysle natoľko, že nás neznepokojuje ani „tichá tragédia aborcií a eutanázie“, ani pornografia a gender ideológia, ničiaca deti a mládež.
Kardinál nezakrýva svoj veľký žiaľ nad tým, čo sa okolo nás deje, hovorí úprimne a otvorene: „Chce sa mi kričať a volať na poplach. Sú to výkriky nielen výstrahy, ale aj lásky. Volám zo srdca, ktoré je plné synovskej vďačnosti misionárom zo Západu, ktorí zomreli v mojej africkej vlasti a ktorí mi priniesli drahocenný dar viery v Ježiša Krista.“ Kardinál dodáva, že chce rozvíjať odkaz týchto svätých mužov a zveľaďovať ich dedičstvo.
Redaktor nadhodil aj otázku islamizmu. Robert Sarah zareagoval takto: „Ako by som mohol neupozorniť na hrozbu, ktorú predstavuje islamizmus? Moslimovia opovrhujú ateistickým Západom. Nachádzajú viac uspokojenia v islamizme, ktorý zavrhuje konzumnú spoločnosť, než v konzumerizme, ktorý im Západ predkladá ako náboženstvo.“
Obraz súčasného západného sveta, predostretý Robertom Sarahom, nie je vôbec idylický, je to obraz krutej reality. Ale i uprostred duchovnej a morálnej biedy kardinál vidí záblesk nádeje. Za nevyhnutné však považuje oživenie viery, návrat ku kresťanským koreňom a kresťanskej identite. Zárodok obnovy vidí vo verných (pravoverných) rodinách, kláštoroch a farnostiach, ktoré sú ako oázy v púšti. Napokon vyjadruje vieru, že z týchto oáz „viery, liturgie, krásy a ticha“ vzíde obrodenie Západu.

Ján Maršálek
::
Súvisiace články:
::
P. S.
Možno patríte k tým, ktorých obsah tejto stránky zaujal.
Ešte viac dobrého čítania získate, keď budete odoberať náš e-mailový vestník:
podrobnejšie informácie.

2 komentáre:

  1. Modlime za za vodcov, ktorí včas prijmú výzvy prorokov, v čele ľudu sa oblečú do vrecoviny a nasypu na seba popol.

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Áno, modlime sa, ale vo vrecovine a s popolom na hlave

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.