- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. mája 2019

Redakčný vestník – máj 2019


Vážení čitatelia, viacerí z vás oceňujú, že PriestorNet je otvorený názorom blízkym obyčajnému slovenskému človeku. To je potešiteľné. Na druhej strane, ťažko povedať, čo si myslí takzvaná mlčiaca väčšina. A nie je príčinou jej mlčania ľahostajnosť?
Zmanipulovaný dav – vždy v dobách úpadku – si žiada „chlieb a hry“. Ale nielen chlebom je človek živý a život nie je nezáväzná hra. Človek potrebuje hlavne čosi iné, čo je ukotvené v kulte a kultúre, potrebuje vieru, nádej a lásku, život v pravde...
Chceme preto i naďalej prinášať „obyčajné“, čiže normálne myšlienky a názory a zároveň presadzovať „obyčajné“ (vzácne a nenahraditeľné) kresťanské hodnoty.

::
PriestorNet
Prinášame pôvodnú tvorbu našich autorov: nekopírujeme, nekradneme.
Rešpektujeme etické pravidlá: publikujeme pod svojím menom.
Cítime zodpovednosť: hľadáme pravdu, odmietame bulvárne témy.
Záleží nám na profesionalite: každý text redigujeme.
Veríme, že i dnes sa nájdu ľudia, ktorí to vedia oceniť.
::
Vážený čitateľ,
váš názor nás zaujíma – pomôžte nám skvalitniť túto stránku: redakčný dotazník.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.