- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. júna 2019

Nedeľné slovo (25)


Kniha života
Každý človek vydáva svojím životom, konaním, spôsobom vyjadrovania, celým svojím „ja“ svedectvo. Či chce alebo nie, či si to uvedomuje alebo neuvedomuje, svedčí o sebe a tiež o spoločenstve, ku ktorému patrí. Nesie teda zodpovednosť, a to nielen za seba, ale aj za druhých, najmä za svojich blízkych.
Nesie zodpovednosť a nemôže sa jej zriecť. Niekto to vníma ako osud, niekto ako údel a niekto ako poslanie...

Život si možno prečítať. Sú to naše stopy v čase a priestore. Život je svedectvo, vyznanie, a tiež skúška a úloha. V knihe života je zapísané všetko, čo sme spravili, povedali, ba i to, čo sme nosili v hlave a srdci. A Boh číta, vidí, vie...
Niekedy si pomyslím: ako dobre, že iba Boh vie všetko; je azda milosrdnejší než ľudia. Vyznávam so žalmistom (Ž 30, 2): „Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou.“

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (24)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.