- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. augusta 2019

Nedeľné slovo (31)


Tajomstvo
Korene sveta a jestvovania sú ponorené v tajomstve, ktoré nikdy celkom neroztajníme – zostane teda tajomstvom až do konca vekov. Ani tá najväčšia, najmodernejšia veda nedá uspokojivú odpoveď na všetky otázky.
Ako píše apoštol Pavol (1 Kor 13, 12): „Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.“

Ak odmietneme tajomstvo života, jeho mystické hlbiny a jeho pôvod v Bohu, zostane nám prázdnota, absurdita, bezútešný racionalizmus, alebo plytký materializmus. Ak odmietneme Boha, odmietneme vlastnú duchovnú podstatu.
Sú pravdy, ktoré možno prijať iba srdcom a prostredníctvom viery. Sú veci medzi nebom a zemou, ktoré nás presahujú, odkazujúc na nekonečnú veľkosť Stvoriteľa.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (30)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.