- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. augusta 2019

Myšlienkový prínos Benedikta XVI.


ZÁPISNÍK –  30–31/2019
Benedikt XVI. je veľkou postavou súčasnej Cirkvi. Jeho teológia sa vyznačuje múdrosťou, ktorá rieši otázky a potreby súčasnosti na základe osvedčenej viery a  bohatstva tradície. Svedčí o tom aj trilógia Ježiš Nazaretský – dielo „o tajomstvách Ježišovho života“, v ktorom nachádzame úvahy premosťujúce dávne poznanie so situáciou dnešného človeka, poznačeného skepticizmom a malovernosťou.
::
Ďalším významným dielom Benedikta XVI. je kniha Úvod do kresťanstva. Autor v nej upriamuje pozornosť na jednotu viery a rozumu, hovorí o pravde a zmysle kresťanskej viery.
Súvisiaci článok: Viera a pravda

::
Benedikt XVI. potvrdzuje, že skutočná teológia neopúšťa pozíciu viery a katolíckej náuky, ako nám ju odovzdali predkovia, skutočná teológia je verná osvedčeným zásadám, neutieka sa k špekuláciám, evanjelium vykladá v súlade so zmyslom Ježišovho účinkovania a nie proti nemu. Možnosť nahliadnuť do myšlienkového a duchovného bohatstva prvých storočí kresťanstva nám dáva kniha Benedikta XVI. o živote a diele cirkevných otcov s názvom Cirkevní otcovia.
::
Pripomeňme ešte knihu Svetlo sveta – pod týmto názvom vyšiel obsiahly rozhovor nemeckého novinára a spisovateľa Petra Seewalda s pápežom Benediktom XVI. Pápež odpovedá aj na ťažké otázky, vyjadruje sa k pálčivým problémom Cirkvi a spoločnosti. Dáva odpovede jasné a zrozumiteľné, nevyhýbavé a zároveň múdre, pretože hlboko ukotvené v učení Cirkvi a v stáročnej skúsenosti viery. Odzrkadľuje sa v nich bohatstvo poznania, ktoré sa však nechce predvádzať a chváliť navonok: „Čo je jednoduché, je aj pravdivé – a pravdivé je jednoduché.“ Čitateľ sa dozvie, ako Benedikt XVI. hodnotí svoj pontifikát, ďalej napríklad, čo si myslí o škandáloch sexuálneho zneužívania, o odbleskoch pravdy v iných náboženstvách, aký význam pripisuje viere, ako vníma situáciu vo svete a požiadavky na reformu Cirkvi...

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci: ZÁPISNÍK – 29/2019
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

1 komentár:

  1. Anonymný5.8.19

    Vďaka za pripomenutie tejto veľkej a múdrej postavy kresťanstva a Cirkvi 20. a 21 storočia, ktorý nám odhalil vo svojich dielach veľké myšlienkové bohatstvo upreté na trojjediného Boha. Všetky tieto diela som prečítal hneď keď vyšli v slovenčine a veľmi obohatili moje myslenie. Nech ho ešte dlho Pán Boh zachová pre svoju Cirkev a pre nás. Ľudovít

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.