- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. augusta 2019

Nedeľné slovo (32)


Skutočný pokrok
Svet sa mení, ale človek zostáva vo svojej podstate rovnaký. Z tej ľudskej podstaty však môže vyrásť strom prinášajúci dobré alebo zlé ovocie, strom plodný alebo planý.
Rodíme sa s istou genetickou výbavou, ale ona nás nepredurčuje ani do neba, ani do pekla. Máme rozum, slobodnú vôľu a istú mieru talentov – z toho sa utvára naša cesta.


Človek je bytosť v pohybe – každým dňom a každým krokom niečo prijíma alebo odmieta, niečo dáva alebo berie, rastie alebo upadá, podľa svojich rozhodnutí.
Svet sa mení, no nie je to priamočiary pohyb vždy k lepšiemu. Skutočný pokrok je možný len vo vnútri človeka, teda v rovine duchovnej. Hádam to vnímate podobne ako ja – spoločenský pokrok nás nespasí, to je iba kulisa našej osobnej životnej cesty, nášho smerovania.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (31)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.