- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. augusta 2019

Nedeľné slovo (34)

Svedomie a svedomitosť

V čom spočíva skutočné priateľstvo? Nevieme to azda presne vyjadriť, no podstatu tušíme. Je zrejmé, že jednou z čností, ktorá udržiava priateľstvo, je vernosť. Opakom vernosti je nevera: prelietavosť, nestálosť, náladovosť, zrada.
Dodal by som, že hodnota priateľstva je v kvalite; ako sa vraví: menej je niekedy viac. Dôležité je to, čo je vo vnútri, v hĺbke, nie na povrchu.

Pravdu niekedy ťažko hľadáme, ale dobro a zlo vieme rozlíšiť, ak máme zdravé svedomie, ak naozaj chceme, ak túžime obetovať sa za dobro.
Svedomie nám indikuje mravnú úroveň našich myšlienok, slov i skutkov. Neplní však svoju funkciu, keď je umlčané alebo zdeformované. Svedomitosť nás nezradí. A udržiava priateľstvá.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (33)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.