- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. septembra 2019

Nedeľné slovo (36)


Krížne cesty
Svätý Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi, patrí k najväčším postavám kresťanstva. Mnohé jeho myšlienky sú stále živé a aktuálne. Napísal okrem iného niekoľko krásnych modlitieb, ktoré sa doteraz publikujú a prenášajú z vydania do vydania, z pokolenia na pokolenie.
Jednou z takýchto modlitieb je Prosba za milosť dobrého života. Začína sa týmito slovami: „Milosrdný Bože, daj, aby som si z celého srdca žiadal to, čo je milé tebe, aby som to rozumne hľadal, opravdivo poznal a dokonale plnil na chválu a slávu tvojho mena. Spravuj ma, Bože môj, v mojom povolaní. Udeľ mi milosť, aby som poznal a aj vykonával to, čo odo mňa žiadaš. Daj mi skončiť všetko tak, ako je to potrebné a užitočné pre moju dušu.“

Aj my sa máme usilovať o svätosť. Aj my máme poctivo a vytrvalo hľadať pravdu. Dejiny sú plné pozitívnych i negatívnych príkladov a je na nás, ktorým smerom sa vyberieme, ku ktorej zástave pôjdeme.
Aké je moje rozhodnutie? Túto otázku si musí zodpovedať každý sám a za seba. Je to otázka života a smrti. Prosme so svätým Tomášom všemohúceho Boha o milosť dobrého života.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (35)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.