- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. decembra 2019

Nedeľné slovo (52)


Vďaka kresťanstvu
Na kresťanstvo sa dnes útočí z viacerých strán. Nič nové pod slnkom – nikdy nebolo ľahké vyznávať a opravdivo žiť kresťanskú vieru, nikdy nebolo jednoduché nasledovať Krista.
Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. v knihe Úvod do kresťanstva píše, že veriť v kresťanského Boha nikdy nebolo ľahké, bolo to vždy „čosi vzrušujúce, takmer nemožné“. Aj v stredoveku, keď boli fakticky všetci veriacimi – „bol veľký zástup tých, čo sa len viezli, a pomerne malý počet tých, čo naozaj vstúpili do vnútorného pohybu viery“.

Kresťanstvo dalo svetu niečo mimoriadne – nový pohľad na človeka a jeho životné poslanie. Vďaka kresťanstvu sa začal proces oslobodzovania človeka. Žiaľ, niektorí ponúkanú príležitosť zneužili, začali hlásať falošnú slobodu namierenú proti Bohu a jeho zákonom.
Nasledovanie Krista je našou vznešenou úlohou. Máme vyznávať a svedčiť, na svojom mieste a vo svojom čase, podľa svojich talentov. Vytrvať v dobrom až do konca. Denne sa modlím: Pane, daj mi, prosím, múdrosť a silu, prijmi ma a premeň ma.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (51)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.