- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. decembra 2019

Vianoce 2019


Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. (Hebr 1, 1–2)

Boh sa rozličným spôsobom prihovára človeku. Osobitným spôsobom sa to dialo v dejinách práve cez vyvolený izraelský národ. Bohu záleží na človeku, na jeho dobre a šťastí. Má na zreteli nielen pozemské šťastie, ale jeho ponuka je trvalá, presahuje hranice sveta a času. Boh preto poslal svojho Syna, aby človeka vykúpil z hriechov a ukázal mu cestu života. Aby ho naučil, ako má žiť, aby získal večný život.

Božia ponuka prichádza v tichu, skromnosti, slabosti, zraniteľnosti, jednoduchosti, chudobe, biede, na okraji, mimo ruchu a záujmu sveta. Mnohí, plne zaujatí starosťami sveta, ju môžu prehliadnuť a mocní tohto sveta sa zas pokúšajú Boha umlčať, odsunúť, ponížiť, ba aj zabiť. Čoho všetkého sú schopní, len aby si udržali svoju moc, kariéru, majetok a peniaze?! Neštítia sa ani najväčších  klamstiev, podvodov a zločinov. No ich ciele nemôžu byť naplnené, lebo Boh je verný a jeho hodnoty nie sú podriadené svetským ani materiálnym zákonom a pravidlám, ale ich presahujú.
Pre Ježiša sú najdôležitejší tí najslabší, najohrozenejší, najbiednejší, žijúci na okraji spoločnosti, ktorých svet nechápe. Práva takí často majú zmysel pre pravé hodnoty, majú schopnosť otvoriť svoje srdce Bohu a počuť spev anjelov.
Vianoce môžeme prežívať rôzne. Svätý František sa usiloval poukázať na Ježišov príchod na svet a zinscenoval so svojimi bratmi túto udalosť, aby ju priblížil svojim súčasníkom – odvtedy sa stavajú v kostoloch, domácnostiach i na verejnosti betlehemy, ktoré nám príchod Božieho Syna na svet ilustrujú, aby nám neunikla ich podstata.
Vianoce možno prežiť konzumne, potulovaním sa po nákupných centrách, s prehnanými starosťami, aby na stole a pod stromčekom boli najdrahšie darčeky a najvyberanejšie jedlá. Možno ich prežiť mediálne, dať sa zavaliť prúdom reklám, informácií, hudby, filmov a programov z rozhlasu, televízie a internetu. Možno ich prežiť v hluku sveta, barov, reštaurácií, verejných priestorov. Možno ich prežiť pracovne (niektorí z nás musia slúžiť tam, kde nie je možné prevádzku prerušiť ani počas týchto najkrajších dní roka).
Vianoce možno prežiť aj v prehnaných starostiach o poriadok, výzdobu a čistotu príbytkov. Možno ich prežiť aj zvykovo: jedlá, stromček, darčeky, svetielka, romantika. Možno ich prežiť športovo na horách, či na dovolenke v exotických krajinách. Možno ich aj ignorovať a nesláviť ich vôbec. Ale možno ich prežiť aj ako sviatky príchodu Božieho Syna na svet. Možno ich prežívať v kresťanskom duchu, k čomu nám môže pomôcť adventná príprava, Božie slovo, modlitba, návšteva chrámu; možno naplno otvoriť Pánu Ježišovi svoje srdce a uznať ho ako svojho Pána, zveriť mu celý svoj život.
On prišiel a jeho ponuka platí, dokedy tu bude svet a dokedy my žijeme vo svete. Dovtedy máme možnosť sa rozhodnúť pre neho a jeho kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Nikto iný nám nemôže dať výhodnejšiu ponuku, nič nemôže nahradiť jeho prítomnosť. Vianoce boli začiatkom jeho pozemského života. Len jeho najbližší, hŕstka verných, pochopili, kto prišiel na svet, a zverili mu svoj život napriek tomu, že im to prinieslo mnoho problémov a ťažkostí. Stal sa pre nich všetkým, pre neho boli ochotní všetko obetovať a konať – napriek tomu, že mnohé nechápali. Postupne odhaľovali tajomstvá, ktoré im Boh zveril, a ich význam pre nich, pre iných, pre svet. Boli svedkami jeho života, naplneného dobrom, láskou, prácou, službou, obetou, pôstom, modlitbou, zázrakmi, učením, pravdou, pokojom, radosťou, utrpením... a napokon i smrťou na Golgote. Ale ani tam nebol koniec. Jeho cesta sa neskončila v hrobe, ale víťazným Zmŕtvychvstaním.
Oni pochopili, že všetky tajomstvá mali zmysel v ňom. My vďaka Božiemu slovu poznáme dejiny spásy. Máme možnosť spojiť náš život s jeho životom a otvoriť sa celkom pre neho. Je to jediná cesta k trvalému šťastiu a radosti.
Nech sa nám podarí prehĺbiť vzťah s Ježišom aj počas týchto Vianoc, nech sa nám Vianoce stanú zdrojom pravej radosti, plného šťastia a milostí, ktoré nám On priniesol svojím príchodom na svet. Nedajme sa nikým, ani prílišnými starosťami o materiálne veci, obrať o pravú vianočnú radosť.
Prajem vám radostné a požehnané Vianoce. Nech nás po celý nasledujúci rok i čas, ktorý nám bude ešte dopriaty, Ježiš posilňuje v našom naplnenom živote pre jeho Kráľovstvo.

Ľudovít Košík
(Skalica, Vianoce 2019)
::
Rozhovor s autorom:

4 komentáre:

 1. Karol Dučák23.12.19

  Ďakujem za pekný článok, pán Košík. Aj ja Vám, i všetkým spoluautorom a čitateľom PriestorNet-u, ale aj všetkým ľuďom kdekoľvek na svete želám, aby sa im splnilo to, čo ste tak pekne napísali, teda aby našli cez Vianoce cestu k spáse duše. Patrím k tým, ktorých ste spomínali, teda k tým, ktorí budú tráviť tieto Vianoce pracovne, ja navyše na svojom pracovisku v Rakúsku. Aj tu však pôjdem na sväté omše v miestnom kostole a prežijem nádherný program, ktorý miestna farnosť pre veriacich pripravila. Takže všetkým želám z Rakúska požehnané Vianoce v kruhu Svätej Nazaretskej rodiny.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Ďakujem za peknú úvahu a rád sa pripájam k žičeniu všetkého dobrého všetkým ľuďom dobrej vôle – najmä čitateľom, priaznivcom a prispievateľom tohto portálu, a ešte osobitne tým, ktorí neboli pohodlní či ľahostajní a prispievali svojou troškou aj do diskusií pod článkami.

  (Je smutné, keď sa niekedy nenájde zo stoviek čitateľov nikto, kto by pochválil, prípadne aj skritizoval autora, alebo by sa ho zastal, keď je osočovaný nejakým anonymným provokatérom.)

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Ďakujem aj ja za pekný vinš, ktorý je naozaj radostný keď je napojený na zdroj radosti Ježiša Krista.
  Z Kanady želám radostné vianočné sviatky. Peter J. Hudec.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Tešíme sa aj z toho, že máme čitateľov v rôznych častiach sveta, aj v Kanade.

   Odstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.