- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. februára 2020

Čo píše Literárny týždenník


ZÁPISNÍK – 5/2020
Apel na záchranu Literárneho týždenníka
Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov: „Literárny týždenník ako časopis Spolku slovenských spisovateľov (SSS), ktorý patrí k neveľa tradičným hodnotovo založeným literárnym, umeleckým a kultúrno-spoločenským periodikám, sprevádza našu kultúrnu verejnosť takmer tridsaťtri rokov. Ako platforma slovenských spisovateľov a intelektuálov – ktorí predstavujú nielen vyše 450 členov SSS, ale aj množstvo umelcov, vedcov a vzdelancov z celého Slovenska, ktorí nie sú členmi SSS – sa venoval od svojho vzniku (1988) a venuje sa i v súčasnosti šíreniu autentických hodnôt slovenskej pôvodnej i kvalitnej prekladovej literatúry, našej pôvodnej kultúry, umeleckej tvorby, ale aj reflexii vážnych kultúrnych a verejných problémov slovenskej spoločnosti. (...) Preto považujeme za alarmujúce, že toto médium – ktoré od svojho vzniku dodnes vytvára, podporuje a šíri hodnoty pôvodnej slovenskej literatúry, umeleckej tvorby a kultúry i literatúry, umenia a kultúry národnostných menšín a ktoré sa nezameniteľne pričinilo o iniciovanie národnoemancipačných procesov už pred novembrom 1989, o podporu procesov smerujúcich k suverenizácii Slovenskej republiky (SR) v rokoch 1990–1992, ako aj o vznik samostatnej SR v roku 1993 – je v ohrození.

Na tento rok riaditeľ Fondu na podporu umenia (FnPU) – svojím rozhodnutím, ktoré sa odvoláva na odporúčanie komisie FnPU pre časopisy – pridelil Literárnemu týždenníku iba 43-tisíc eur, teda o tretinu menej ako vlani! (...) Z uvedených dôvodov apelujeme otvoreným listom, aby sa zabránilo likvidácii jedného z neveľkého množstva hodnotovo pôsobiacich periodík, ktoré predstavuje autentickú alternatívu k väčšine dnešných médií. Žiadame o prehodnotenie dotácie pre Literárny týždenník, a to tak, aby mohol vychádzať aspoň v minuloročných podmienkach, čo si aj tak vyžaduje získavať ďalšie prostriedky na udržanie vydávania.“
::
Redakcia Literárneho týždenníka: „Ako uvádzame v otvorenom liste Apel na záchranu Literárneho týždenníka, ktorým sa obraciame na Fond na podporu umenia (FnPU) rozhodnutie riaditeľa FnPU prideliť na vydávanie Literárneho týždenníka (LT) v roku 2020 sumu 43 tis. eur, teda o tretinu nižšiu dotáciu ako v roku 2019 (60 tis. eur), spôsobuje krízovú situáciu v zabezpečení tvorby a vydávania LT v jeho súčasnej periodicite. Voči tomuto likvidačnému rozhodnutiu sme podali protest predsedníčke a členom Rady FnPU a požiadali sme i ministerku kultúry Slovenskej republiky o jeho preskúmanie, okrem iného aj s námietkou, že došlo k porušeniu Smernice FnPU o zamedzení konfliktu záujmov pri zložení príslušnej odbornej hodnotiacej komisie pre časopisy...“
(Publikované v dvojčísle 3–4/2020)
Internetová stránka Literárneho týždenníka: literarnytyzdennik.sk
::
P. s. 
Niekedy s prekvapením zisťujem, čo všetko a v akej výške získava finančnú podporu od štátu. Veru nie vždy ide o projekty a podujatia spoločensky prínosné, na patričnej kultúrnej či odbornej úrovni. Nad niektorými rozhodnutiami rôznych komisií, ktoré rozhodujú o prideľovaní peňazí z verejných zdrojov, teda z prostriedkov nás všetkých, mi zostáva rozum stáť. A to v situácii, keď sa čoraz viac hovorí o celospoločenskej kríze. Nepochybne, nielen spisovateľská či umelecká komunita, ale Slovensko ako také veľmi potrebuje solídne, kvalitné, kultúrno-spoločenské periodikum, akým je Literárny týždenník. Je preto smutné a zarážajúce, že tento časopis musí dlhodobo zápasiť s existenčnými problémami, že sa opakovane stretá s nezáujmom a nepochopením zo strany štátnych orgánov, ktoré by mali dbať na rozvoj našej kultúry a kultúrnosti. Treba apelovať na kompetentných ľudí, aby konali zodpovedne, so zreteľom na verejné blaho!

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci: ZÁPISNÍK – 4/2020
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

2 komentáre:

 1. Anonymný3.2.20

  Takúto podporu by si zaslúžili aj ďalšie národné periodiká. Napríklad aj váš Priestornet, Humorikon, Slovenské Slovo a niektoré ďalšie,veď tieto nosiče sú šírením a nositeľmi slovenskej kultúry? Navyše ich účelovo brzdí aj distribúcia!!!
  Humorikon funguje rok za podpory financií z dôchodku a tri razy mu zamietli slniečkári, západní liberáli a nepriatelia Slovenska z Fondu na podporu umenia žiadosť o podporný grant. Pritom slovenskí profesionálni humoristi za rok existencie Humorikonu dosiahli vyše 11 000 vstupov! Čiže je záujem nielen u umelcov prispievať, ale aj čitateľov a ľudí so zmyslom pre humor a satiru. Navyše nemáme také periodikum, ako bo populárny Roháč a jeho tvorcovia nám pomaly vymierajú a nie je náhrada, kvôli takým diletantom a neprajníkom a likvidátorom Slovenska, akí sú momentálne zamestnaní na kultúre. Podobne je to aj s spomínaním LT, ktorý ako jediný je srdcom, dušou a svedomím národa, ibaže nepatrí na tú druhú stranu štátokazcov a bastardov. milan kupecký

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Pochybnosti o rozhodnutiach rôznych komisií sú prirodzené. Ale zaráža ma, že na niektoré typy podujatí a projektov sa vždy nájdu peniaze a na iných sa musí vždy šetriť.

   Odstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.