- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. februára 2020

Peripetie a výzvy súčasnosti


ZÁPISNÍK – 6/2020
Šéfredaktor dvojtýždenníka Kultúra Teodor Križka uvažuje o peripetiách a výzvach súčasnosti. Okrem iného píše: „Svet sa nám pred očami mení. Jedno, či ten na západ, či ten na východ od nás. Oba svety hľadajú znova iba svoju egoistickú pravdu. Mnoho statočných ľudí to ešte nechápe. Bolo by mi pohodlnejšie povedať, že tam a tam ozaj milujú pravdu viac ako svoje mocenské záujmy. Ale nemám na to argumenty. Možno sa naozaj končí nezdravý monopolárny svet. Ale bipolárnosť či tripolárnosť nie je o pravde. Je to iba o prerozdelení geopolitického vplyvu, keď si časť zodpovednosti uzurpuje iný ako doterajší hegemón. Stačí sa pozrieť na diskusiu medzi Poľskom a Ruskom v otázke druhej svetovej vojny. Nakoniec, podobný proces rozpútal aj u nás Danko, ktorý do vnútropolitického boja s konkurentom ĽSNS zaťahuje Rusko. Zdá sa, že slovenský národ stojí pred novou veľkou výzvou.“
(Teodor Križka: Výzva. Kultúra č. 2/2020)

::
Publicista Ľudovít Števko komentuje dianie okolo takzvaného Istanbulského dohovoru. Z článku vyberáme: „Slovenský parlament vydal uznesenie zaväzujúce vládu, aby Slovenská republika nebola viazaná Istanbulským dohovorom ani prostredníctvom rozhodnutí a opatrení Európskej únie. Vláda uznesenie parlamentu, schválené ústavnou väčšinou, akceptovala a obrátila sa na prezidentku Zuzanu Čaputovú s výzvou, aby oznámila Rade Európy, že Slovenská republika Istanbulský dohovor neratifikuje. Ona však hľadá výhovorky – podľa nej by Národná rada SR mala vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s Dohovorom, vraj taký je štandardný postup, ktorý sa nedodržal, preto si chce dať spraviť právnu analýzu tohto stavu. Jej vyčkávacia taktika je na prvý pohľad zrozumiteľná: predpokladá, že po parlamentných voľbách bude iná vláda, teda aj iná situácia, a ona so súhlasom novej ,progresívnej väčšinyʻ vo vláde môže Istanbulský dohovor ratifikovať.“
(Ľudovít Števko: Patálie s Istanbulom. Slovenské národné noviny č. 4/2020)
::
Áno, stojíme pred výzvami. Aj ako spoločenstvo, ako národ. Mnohí si to zrejme neuvedomujú, neuvedomujú si závažnosť a dosah výziev, ktoré prináša život. Prejavilo sa to i v prezidentských voľbách. Mnohí pri rozhodovaní akosi nebrali do úvahy tie podstatné kritériá. Pretože ak vyberáme niekoho do prezidentskej funkcie, nezáleží na tom, ako vyzerá a či pekne hovorí, ale záleží na hodnotovom nastavení kandidáta, na jeho svetonázore a ideách, ktoré vyznáva.

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci: ZÁPISNÍK – 5/2020
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.