- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. júna 2020

V duchu a pravde

Skúsme byť naozaj pokorní, ináč sa nevyhnutne staneme odporní...

Vlado Gregor
Dostal som na svoju nedávnu úvahu zopár ohlasov v tom zmysle, akoby som popieral cenu a nevyhnutnosť Biblie, teda Svätého písma. Milí moji, nič z toho som nemal v úmysle a nič také z nijakých mojich zamyslení nevyčítate. Naznačujem len, ako už veľakrát predtým, že tak ako hocičo ostatné, aj Biblia sa môže stať modlou a predmetom závislosti. Ako aj hocijaká iná síce úprimná, ale nepokorná, nekritická, slepá viera.
Pozrime sa len na moslimov, ako sa vehementne bránia akejkoľvek modloslužbe a pritom ich nekritický vzťah ku Koránu a samozvanému prorokovi sa im stáva priam exemplárnou modlou. A veruže aj v kresťanstve sa tej nekritickosti a klaňaniu sa hocičomu vytvára veľký priestor, a túto škodlivú zónu si kolíkujeme my sami, ktorí sa vyhlasujeme za jediných správnych a dokonale nielen veriacich, ale aj všetkému rozumejúcich. Ako keby sme zabúdali na tie jasné Kristove slová: „Blažený, kto sa na mne nepohorší“ (Mt 11, 6 a Lk 7, 23).

Nezabúdajme ani na to, že Ježiša súdili, ponížili a nakoniec aj zabili nie prostí ľudia neznalí Písem, ktorých mal rád a ktorí ho s láskou, pochopením a často s konkrétnou ľútosťou a pomocou nasledovali, ale práve zákonníci, dokonalí znalci a vzdelaní vykladači svätých spisov. Mimochodom, keby bolo písanie textov až také dôležité, iste aj samotný Ježiš by sa snažil písať aj ináč ako len do piesku. Asi v jeho prípade bolo oveľa dôležitejšie to, ako konkrétne mal rád ľudí a ako oni mali radi jeho.
Kritizuje sa aj v súčasnosti tzv. klerikalizmus a môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že prichádza aj v rámci katolíckej hierarchie a funkcionárstva k určitej izolácii a strate úprimnej a ľudskej komunikácie. Tým netvrdím, že bez hierarchie a autority sa dá nejaká spoločnosť riadiť, budovať a zdokonaľovať. Ale buďme si istí, ako nám to zdôrazňuje, duplikuje a multiplikuje náš Zakladateľ, že máme byť predovšetkým služobníkmi ostatných a podľa jeho príkladu nemáme odháňať a ponižovať nikoho, kto príde za nami s nádejou, dôverou  a túžbou po troche ľudského porozumenia.
Žiadne úradné či obradné povinnosti nás v prípade chladného a ignorantského vzťahu k našim prípadným ovečkám a nasledovníkom neospravedlňujú. Nemôže byť učeník nad svojho Učiteľa, stačí keď ho bude úprimne, pokorne a nekompromisne nasledovať (Mt 10, 24–25 a Lk 6, 40).
Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Vlado Gregor
::
Rozhovor s autorom:
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.