- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. septembra 2020

Dva póly života

 

ZÁPISNÍK (38–39/2020)

Hádam nikto nepochybuje o tom, že ľudia minulosti, na rozdiel od nás, žili v spätosti s prírodou. Nebolo to len čosi vynútené. Príroda – a osobitne zem (pôda, lúky, pastviny) – poskytovala stabilitu, aj stabilitu vzťahov, rodiny, domova. Život bol usmerňovaný jasnými pravidlami, ktoré sa tvorili stáročia a menili sa iba pozvoľne, takmer nebadane.

Ľudia dýchali, pracovali a odpočívali, modlili sa v rytme ročných období a liturgických slávení. Pastieri, roľníci i remeselníci vedeli, že obživu im dáva zem – mali k nej priam sakrálny vzťah. Dorábanie každodenného chleba si vyžadovalo tvrdú prácu, poctivosť i Božiu pomoc. Bolo hriechom vyvracať to.

::

V rurálnom prostredí mal každý člen spoločenstva svoje miesto a jednoznačne vymedzené povinnosti a práva. Každý vedel, čo mu patrí a čo mu nepatrí, čo môže a čo nemôže. Bolo zrejmé, aké postavenie a miesto v spoločenstve majú deti, mladí ľudia, slobodní, ženatí, starci. Taký poriadok života, vzťahov, rituálov, povinností a práv sa dlho udržiaval aj v mestskom prostredí. Majestát prírody a majestát Boží tvorili dva póly ľudského bytia.

Niekto povie, že to bolo obmedzujúce. Lenže hranice a normy nie sú iba na to, aby obmedzovali, sú aj na to, aby zabezpečovali, ochraňovali, informovali. Bez hraníc a noriem nemožno udržať poriadok, ani poriadok ľudského života, ani poriadok vo vzťahoch. Bez hraníc a noriem sa sloboda mení na svojvôľu a anarchiu.

::

Z pokolenia na pokolenie sa prenášali poznatky a skúsenosti, príbehy a svedectvá, kultúrne a duchovné hodnoty. Dedičstvo otcov bolo držané v úcte. Každé porušenie písaných i nepísaných zákonov sa trestalo. Bolo to jasné, jednoduché a spravodlivé – niečo si zasluhovalo odmenu a niečo zas trest. A čo je taktiež dôležité: medzi ľuďmi pritom nechýbala viera a nádej, ani milosrdná láska k blížnemu.

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (36–37/2020)

::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.