- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. septembra 2020

Nedeľné slovo (91)

 

O pokore

Človek si musí uvedomiť svoju slabosť, nedokonalosť a ohraničenosť, aby mohol rásť. Musí si uvedomiť aj svoju hriešnosť, pričom toto vedomie nemá prerásť do neproduktívneho obviňovania alebo popierania či znevažovania samého seba.

Pokora je uznanie pravdy o sebe, uznanie a prijatie pravdivého obrazu vlastného ja – v zrkadle svedomia a Božích prikázaní.


K odpusteniu a prekonaniu previnenia ideme cestou ľútosti, pokánia a nápravy. Uvedomenie si svojho reálneho postavenia umožňuje zvoliť si správny smer, je predpokladom ďalšieho napredovania.

Pevne verím, že Boh má rád ľudí, ktorí sa chcú o neho oprieť, ktorí chcú prijať jeho milosť, chcú sa zmeniť a chcú sa dať zmeniť. Božie milosrdenstvo je nesmierne voči srdcu úprimnému a skrúšenému.

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (90)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.