- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31. októbra 2020

Spolok svätého Vojtecha v dejinách

 

František Skovajsa: Dejiny Spolku svätého Vojtecha v rokoch 1939–1945

Nitra, nákladom autora, 2020

Knižná novinka s podtitulom Zástoj Spolku v cirkevnom, národnom a kultúrnom živote Slovákov vyšla v brožovanej väzbe a má 168 strán (lektorovali: PhDr. Martin Lacko, PhD. a ThLic. Anton Ziolkovský, PhD). Autor v knihe približuje všestranné aktivity Spolku svätého Vojtecha (SSV), ktorý bol a naďalej je nielen náboženskou, respektíve katolíckou, ale aj všeobecne kultúrnou, národnou ustanovizňou; autor sa pritom zameriava na obdobie existencie prvej Slovenskej republiky.


SSV pôsobí už od roku 1870 a patrí medzi najproduktívnejšie vydavateľské spolky. Do roku 2000 vydal viac ako 4 000 titulov kníh v náklade vyše 60 miliónov exemplárov. V roku 1953, keď komunistický režim zrušil jeho členskú základňu, združoval až 250 000 členov. Svojho vrcholného rozmachu sa dočkal najmä v rokoch 1939 až 1945, keď slovenská kultúra a duchovná tvorba zaznamenala dovtedy nevídaný rozvoj.

Cieľom autora bolo na základe archívneho výskumu zrekonštruovať pôsobenie SSV v danej historickej etape a priblížiť čitateľovi nielen jeho vydavateľskú, ale i rozsiahlu osvetovo-kultúrnu a sociálnu činnosť. Touto knižkou chce prispieť do diskusie o význame Spolku svätého Vojtecha v slovenských dejinách a zároveň poukázať na jeho prínos a trvalý duchovný vklad, z ktorého slovenský národ čerpal útechu a povzbudenie aj v ťažkých časoch národného a náboženského prenasledovania po zániku vlastnej štátnosti a obnove Československa v roku 1945.

Ako píše v úvode publikácie Anton Ziolkovský, Spolok svätého Vojtecha zostáva najvýznamnejšou katolíckou organizáciou na Slovensku, a to pre široký záber, akým šíril medzi ľudom katolícku kultúru. Túžba a ochota šíriť katolícku kultúru je aj hlavným posolstvom práce mladého historika Františka Skovajsu.

:: 

Poznámka: Ak máte o knihu záujem, napíšte na adresu redakcie, sprostredkujeme vám spojenie s autorom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.