- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. októbra 2020

Žijeme v Absurdistane

 

ZÁPISNÍK (40/2020)

Za tri desaťročia budovania liberálnej demokracie sme sa dopracovali k tomu, že do najvyšších funkcií sa dostávajú morálne aj odborne nespôsobilí ľudia, ktorých pracovnou metódou je podvádzanie a balamutenie národa. 

Žiaľ, rozhodujúcu úlohu vo voľbách zohrávajú peniaze a mediálne manipulácie (to už nie je „stará dobrá“ propaganda, ale omnoho prefíkanejšia a zákernejšia stratégia vymývania mozgov). Absurdnosti sa množia a zdravý rozum je vytlačený na okraj.

::

Roman Michelko v článku Falošná politická korektnosť píše:
„Katolícka Televízia Lux dávala pred časom priamy prenos z Trnavskej novény, kde jednu zo svätých omší slúžil aj otec Marián Kuffa a veriacim sa prihovoril v homílii. Principiálnosť jeho názorov je všeobecne známa... Za takúto odvážnosť si vysielateľ TV Lux podľa Rady pre vysielanie a retransmisiu zaslúži pokutu, lebo opozičné názory nedostali rovnaký či adekvátny priestor. Uvedomujú si členovia tejto rady, čo vlastne povedali? Naozaj očakávajú, že má dať katolícka televízia rovnaký priestor antiklerikálnym, liberálnym či ateistickým názorom? Kde je elementárna logika? (...) Nikto nenúti liberálov pozerať kázne kňaza Mariána Kuffu. Nikto by teda nemal brániť katolíckej televízii, aby vysielala programy, ktoré sú súladné s hodnotami, ktoré vyznávajú jej diváci. To by sme však museli žiť v dobe, kde má elementárna racionalita navrch pred agresívnou ideológiou.“
(Slovenské národné noviny č. 39/2020)

::

Napriek všetkým doterajším bolestným skúsenostiam ľudia pokračujú v klamaní, aj v klamaní seba samého, upínajúc sa stále na modlu pokroku. Bojovalo sa za zničenie imperializmu, on však naďalej prekvitá; bojovalo sa za pravdu, napriek tomu je pravda ďaleko od nás; bojovalo sa za rovnosť, ale neúspešne; bojovalo sa za demokraciu, a k moci sa dostali podivné menšiny, ktoré hrajú úlohu pokrokových revolucionárov... Prečo je to tak? Podľa Papiniho preto, lebo sme staré osvedčené hodnoty nahradili modernými hodnotami: „Sú to hodnoty, ktoré v posledných storočiach nastúpili na miesto starých hodnôt. Kvantita miesto kvality, vonkajšok miesto vnútra, egoizmus miesto lásky, mánia prvenstva miesto pokory, mánia bohatstva miesto spokojného prijatia chudoby, pýcha kultúry miesto mravného zdokonaľovania a svätosti. Zisk, konkurencia, závisť, túžba po moci, produkcii, pohodlnosti a nadbytku spravili ostatok. Až dosiaľ sme žili, aby sme prekonali tieto hodnoty, a dnes na ne a skrze ne umierame“ (Giovanni Papini: Láska alebo smrť).

Recenzia knihy Láska alebo smrť: Inšpiratívny Papini

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (38–39/2020)

::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.