- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. novembra 2020

Zažíhanie poézie

 

Teofil Klas
K životnému jubileu Teofila Klasa

Teofil Klas (vlastným menom Jozef Zavarský) patrí od svojho vstupu do literatúry k popredným predstaviteľom slovenskej duchovno-kresťanskej poézie. Publikovať začal pomerne neskoro, predtým sa dlhé roky venoval redakčnej a novinárskej práci (Technické noviny, Rodinné spoločenstvo, Katolícke noviny, Kultúra). V rokoch 2003 až 2007 zastával funkciu tajomníka Spolku slovenských spisovateľov. Knižne debutoval v roku 1993 súborom básní Najbližšej k Taju (hoci poéziu píše od svojich stredoškolských rokov a prvú zbierku Zaklínadlo zostavil už v roku 1968). Nasledovali ďalšie zbierky poézie, spomeňme aspoň niektoré: Z noci sa kráča do svetla (1995), Raz prešlo radlom (2010), Večná modulácia (2013). Najnovšie je to zbierka Algoritmické zratúvanie, obsahujúca verše z rokov 2017 až 2020.

Osobitnú pozornosť si zasluhuje knižný výber z kultúrnej publicistiky, ktorý vyšiel v roku 2016 pod názvom Z ozvukov krásy a v ktorom Teofil Klas zhŕňa svoje náhľady na poéziu, literatúru a kultúru v kontexte spoločenského diania. Podtitul výberu (Skladba na spôsob zbierky básní) poukazuje na vrúcny vzťah autora k poézii a potvrdzuje jeho priam bytostnú spätosť s týmto druhom umenia.

Teofil Klas sa venuje i prekladateľskej činnosti, a to nielen vo sfére poézie. Preložil a slovenskému čitateľovi sprostredkoval (2014) jedno z kľúčových diel nemeckej literatúry: román E. T. A. Hoffmanna Diablove elixíry (ide o umelecky pôsobivú a obsahovo závažnú alegóriu zápasu medzi dobrom a zlom, príbeh ľudskej duše vykreslený prostredníctvom poetickej fikcie a hyperboly, teda fantazijne, ale pritom pravdivo).

Básnik Teofil Klas, narodený 12. novembra 1940 v Trnave, sa v týchto dňoch dožíva významného životného jubilea. Pri tejto príležitosti mu želáme hojnosť Božieho požehnania a ešte mnoho tvorivých síl. Ad multos annos!

 

P. s.: Pripájame niekoľko ukážok z básnikovej tvorby:

 

Keď príde tuhá chvíľa

Tá naozajstná voda
je iba voda života.
Z nej všetky sny sa rodia,
ňou zaháňa sa príkrota.

To od koreňov sveta
je posvätné jej poslanie.
Ona je aj to dieťa,
čo radostné z nej povstane.

Preto sa rozložila
obloha práve prostred vôd.
Keď príde tuhá chvíľa,
požiada more o prechod.

 

Príď, Pane

Niekomu
figovníky krásne rodia,
niekoho obral o ne
jarný mráz.
Život
je síce večný ako živá voda,
no nenamáha sa žiť
na príraz.

Nemusí strom ten
byť tak zrazu planý.
Nezaslúži si možno
prekliatie.
Najčudesnejšie
sú tie jeho vlastné rany,
akoby
spoza času prevzaté.

Aj suchý
ešte slúži Zachejovi.
Vysluhuje mu vlastne
vyzvanie:
„Môžeš byť
človek v láske nový.
Pozvi ma k sebe –
– príď, Pane!“

 

Vlaha

Mrholí.
Usedavo.
Zem je rada.

Po dlhých suchách je tu zasa
dážď.
Život
si vlahu do koreňov žiada.

Och.
Každá kvapka
usádza sa zvlášť.

 

S čašou na hostinu
(Jánovi Maršálkovi)

Kráti sa
dlhé smädné putovanie,
aby sa stalo chvíľou naveky.
Havran
sa vracia do ľadovej pláne
a odrieka si plané náreky.

Prináša anjel
čašu na hostinu,
kde na víno sa voda premieňa.
Prenecháva sa čistá radosť
vínu.
Číra. A tuhá ako z kremeňa.

 

Ten deň je tu

Počkám si
na ôsmy deň stvorenia.
Na radosť
v zornom kruhu záhad.

Vyvráti patvary sna
z koreňa,
vynáči z duše
smrtnú záhať.

Ten ôsmy deň je tu.
A hľadá ma.
Bár by ma našiel
stále živého.

Veď je to
deň nového Adama.
Aktéra
nových príbehov.

 

(Básne Teofila Klasa zo zbierky Algoritmické zratúvanie. So súhlasom autora vybral Ján Maršálek.)

::

Súvisiaci článok:

Epištola o Diablových elixíroch

::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.