- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. januára 2021

Nedeľné slovo (107)

 

O zázrakoch

Zázraky sa dejú, sú súčasťou Božieho plánu a riadenia. Kto má moc stvoriť svet, má moc ho aj usmerňovať. Bohu nič nie je nemožné... Myslime viac na Božiu všemohúcnosť. Prosme o väčšiu vieru.

Zázraky sa dejú, no neradno sa na ne spoliehať. Ľudová múdrosť hovorí: Pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže. Nejde o rúhanie, ide o vyjadrenie hlbokého poznania, overeného stáročnými skúsenosťami.

Blahoslavená Alfonza Mária Eppingerová pripomína: „Milosť poznať vlastné chyby je drahocennejšia ako zjavenia a zázraky.“

V prvom rade človek sám musí chcieť a snažiť sa, až potom má právo žiadať o pomoc. Rozviňme a zúročme svoje talenty a stane sa malý zázrak... Či nie je už to, že sa chceme napraviť, sľubným začiatkom cesty?

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (106)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.