- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. januára 2021

Zachráňme Slovensko!

 

ZÁPISNÍK (2/2021)

Dnešná nekultúrna ministerka kultúry (aký paradox!) sa netají odporom k Matici slovenskej. Po predchádzajúcich nežičlivých mediálnych výstupoch pristúpila teraz k likvidačnému opatreniu – rozpočet Matice bol skrátený o jednu tretinu. Ako píše Bystrík Šikula: „Toto rozhodnutie sa nešetrne, hrubo a bezohľadne dotkne aj časopisu Slovenské pohľady (na literatúru, umenie a vedu)... Úsporné opatrenia v Matici spojené s hromadným prepúšťaním nútia Pohľady prejsť na dvojmesačnú periodicitu, znížiť o polovicu tlačiarenské a distribučné náklady, autorské honoráre a rozpadávajúcu sa redakciu pristúpiť na nedôstojné podmienky súvisiace so záchranou časopisu.“ Pripomeňme, že Slovenské pohľady majú bohatú minulosť a i v súčasnosti si udržiavajú vysokú kultúrnu, umeleckú a intelektuálnu úroveň; ide o druhý najstarší literárny časopis v Európe, založený roku 1846 Jozefom Miloslavom Hurbanom.

V súvise s tým a na margo hodnotenia uplynulého roka predseda Matice slovenskej Marián Gešper píše o vážnom vonkajšom útoku a dodáva, že „účelové ataky časti médií na najstaršiu národnú ustanovizeň Slovákov prebiehali paralelne s výpadmi niektorých predstaviteľov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“. Podľa neprajníkov Matica slovenská patrí minulosti a v 21. storočí nemá opodstatnenie... Nuž, je to z ich strany ukážka veľmi zvláštneho, deformovaného poňatia demokracie.

(Zdroj citátov: Slovenské pohľady č. 1/2021)

::

Vládne garnitúry sa striedajú a môžeme mať na ne rôzne názory. Rozdielne môžeme vnímať aj tú súčasnú vládnu zostavu. Mali by sme si však pritom minimálne povšimnúť varovné slová kardinála Saraha (z nedávno vydanej knihy Pane, zostaň s nami): „Obávam sa, že západné parlamentné väčšiny sú jednoducho dielom peňazí, rečníckych omáčok, mediálneho divadielka, bezpečne nastavených volebných systémov, okliešťovania volebných okrskov, obrovského tlaku a najrozličnejších úskokov.“ A nerobme si ilúzie, v tomto sme už Západ dobehli, ba hádam aj predbehli.

::

Kardinál Sarah sa pri svojich úvahách o reálnej politike odvoláva okrem iného na stále platný výrok svätého Augustína: „Štát, ktorý by nebol organizovaný na základe spravodlivosti, by sa zmenil na veľkú bandu zlodejov.“ Zlodejstvom je každé neoprávnené uprednostňovanie osobných alebo skupinových záujmov – aby bolo potlačené, musí do hry vstúpiť spravodlivosť, a tá sa nemeria nejakými volebnými percentami, ale pevným univerzálnym kritériom. Lenže, kde je dnes spravodlivosť? A kto z kompetentných hľadá pevné univerzálne kritérium?

::

Recenzia knihy: Robert Sarah: Pane, zostaň s nami

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (1/2021)

::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

3 komentáre:

 1. Anonymný18.1.21

  Myslím si, že táto banda zlodejov, podporovaná zo všetkých kútov zeme a demokraticky zvolená väčšinou národa, ktorá ovládla našu krajinu urobí koniec každému pokusu o čokoľvek pozitívne, pekné a dobré. Kiež by som sa mýlil. Ale nič nás nemôže odradiť od konania dobra aj keď sme často terčom útokov a výsmechu zo všetkých strán, aj od tých, od ktorých sa očakáva, že budú hlásať pravdu a dobro. Koľko sklamaní sme zažili a zažívame. Neviem či po tomto čo zažilo Slovensko v posledných 72 rokoch ešte má šancu na reparát. Komunisti urobili svoje a títo progresívny liberáli, ktorí nás ovládli potom urobili svoje. Dnes už len ako osamelí bežci sa o niečo snažíme presvedčení o tom, že je potrebné stáť na strane Boha, ale aj Cirkev prijíma pravidlá sveta. Ale viac je treba poslúchať Boha ako ľudí. Vďaka za múdre úvahy Ľudovít

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. „Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?“
   (Rim 8, 31)

   Odstrániť
 2. Karol Dučák14.2.21

  Pre súčasnú slovenskú vládu i celú spoločnosť je typická absencia vlastenectva a úcty k histórii slovenského národa. Na túto smutnú situáciu reagovalo ZSI: https://zsi-korene.sk/protest-proti-relacii-dehonestujucej-slovensky-narod/

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.