- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. januára 2021

Nedeľné slovo (106)

 

Podľa viery

Poznáme to: čiastočne naplnený pohár môže byť z pohľadu jedného poloprázdny a z pohľadu druhého poloplný. Svet je v istom zmysle taký, aký ho vidíme, aj keď, samozrejme, pravda zostáva pravdou, nezávisle od našej mienky.

Svojím prístupom k životu naozaj mnoho ovplyvňujeme – ovplyvňujeme nielen svoj život, ale aj život druhých.


Čomu veríme, čo si projektujeme v mysli, to sa spravidla stane. Čomu sa oddávame, tomu podľahneme. Mlynár býva biely od múky a baník čierny od uhlia.

Vnímam to ako prejav Božej prozreteľnosti – každému sa stane podľa jeho viery. Boh sa nikomu nevnucuje, nikoho nenúti do zbožnosti. My sami sme strojcami svojho šťastia, prípadne nešťastia.

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (105)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.