- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. januára 2021

Otvorený list najvyšším ústavným činiteľom Slovenskej republiky

 

Vážená pani prezidentka,
vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,
vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

aj tohto roku 1. januára sme mali možnosť osláviť vznik novodobej Slovenskej republiky, náš najvýznamnejší štátny sviatok. Sviatok, ktorý nám pripomína zavŕšenie stáročného úsilia našich predkov zápasiacich o národné práva, slobodu a svojbytnosť. Hľadiac do minulosti je zrejmé, že celé generácie Slovákov mohli o takom dni len snívať.

So zármutkom konštatujeme, že dnes sa akosi dostáva do úzadia hodnota nadobudnutej štátnosti, nevyzdvihujú sa dostatočne ideály našich veľkých osobností, ktoré nás svojím oduševnením, odvahou a obeťami priviedli k vlastnému štátu – najlepšej garancii rozvoja, povznesenia a lepšieho života jeho obyvateľov.

Nakoľko ani v tomto roku ste ako najvyšší štátni predstavitelia neponúkli slovenskej verejnosti v súvislosti s nato predurčeným štátnym sviatkom žiadny podnet k oslave, spomienke na míľniky na našej ceste k dnešku, nehovoriac o akomkoľvek naznačení potreby zdravej národnej hrdosti na dosiahnuté výdobytky, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že z titulu Vašich funkcií ste pokračovateľmi veľkých osobností slovenského národa a máte povinnosť nadväzovať na ich odkaz.

Naša smelosť obrátiť sa na Vás v tejto veci pramení zo skutočnosti, že my Černovčania, potomkovia obetí Černovskej masakry, stále udržiavame ich pamiatku a pri každej príležitosti vzdávame hold našim pätnástim zastreleným rodákom, ktorí v roku 1907 priniesli národu tú najväčšiu obeť. Táto udalosť sa všeobecne uznáva za jeden z najvýznamnejších okamihov pri budovaní slovenského politického uvedomenia.

Vyzývame Vás, aby ste to boli Vy, kto bude v budúcnosti pripomínať občanom, že vznik Slovenskej republiky, je nie len formálne štátnym sviatkom, ale že má svoj hlboký význam a obsah. Nazdávame sa, že sa tak zaradíte k predstaviteľom všetkých štátov sveta – prezidentom, premiérom, predsedom parlamentov, kráľom a kráľovnám – ktorí majú svoje „sviatky nezávislosti“ v najväčšej úcte, stmeľujú svojich občanov a v ťažkých časoch vlievajú ľuďom nádej a odhodlanie.

Slovenskej republike prajeme úspešný, pokojný, požehnaný rok 2021 a Vám prajeme otvorené oči, jasnú myseľ, dobré srdce, odvahu, statočnosť a lásku k Bohu a národu.

S úctivým pozdravom

Patrik Habo

Občiansky výbor mestskej časti Ružomberok – Černová

Ružomberok – Černová, 5. 1. 2021

2 komentáre:

  1. Anonymný9.1.21

    List môžete podporiť svojím podpisom:

    https://www.peticie.com/otvoreny_list_s_vyzvou_najvyssim_ustavnym_cinitelom_ku_dnu_vzniku_slovenskej_republiky

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Vskutku, máme na čele štátu vyberaných ľudí. Až to bolí!

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.