- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. januára 2021

V záujme uchovania pravdy

 

Martin Lacko (zostavovateľ):
Denníky a spomienky slovenských vojakov
z východného frontu (1941–1945) II.

Múzeum ozbrojených zložiek 1939–1945 o. z., Partizánske, 2020

V závere roka 2020 vyšiel knižne súbor niekoľkých denníkov a spomienok vojakov, ktorí bojovali na východnom fronte. Ide o osobné zápisky, respektíve spomienky súvisiace s obdobím druhej svetovej vojny. Táto publikácia nadväzuje na predchádzajúce Denníky a spomienky slovenských vojakov z východného frontu (1941–1944), 1. vydanie 2006, 2. vydanie 2016, ako aj na publikáciu: Matej Ivančo: Denníky a spomienky z východného frontu (2017), tiež na zoznam padlých príslušníkov slovenskej armády v ZSSR (1941–1944), pripravený v roku 2011 pre potreby Ústavu pamäti národa.

Vďaka príbuzným, ktorí texty poskytli na spracovanie a publikovanie, došlo k uchovaniu nielen rodinnej, ale aj národnej pamäte a k uchovaniu pravdy, aby neupadla celkom do zabudnutia, pretože v rokoch 1945–1990 bola téma existencie a činnosti slovenskej armády na východnom fronte tabuizovaná a mala ostať naveky utajená. V súčasnosti, vďaka vydaným denníkom a spomienkam, sa v časti verejnosti prebudil záujem o túto tému.

Knihu tvoria štyri denníky: Adolf Papan, narodený v roku 1919 v Lietavskej Lúčke, Denník z Rýchlej divízie (jún 1941 – jún 1942); Dezider Mihálik, narodený v roku 1921 v Chalmovej, Šoférom na Kaukaze (júl – október 1942); Ondrej Liška, ročník 1921, z Opatovej nad Váhom, Z Opatovej do Odesy a späť (zápisky šoféra 1943–1945); Jozef Hubinský, narodený v Urminciach v roku 1922, Zápisky delostrelca: Z Krymu na Balaton (1943–1945). Ďalej sú v knihe zahrnuté spomienky, ktoré vznikli ako rozhovor s Antonom Ďuďákom zo Soblahova, ročník 1921, Spomienky na východný front a povstanie (1942–1944). Posledným materiálom je spomienkový článok Františka Hanuláka, narodeného v roku 1919, rehoľného brata redemptoristov, zverejnený pôvodne v rehoľnom časopise Vestník Sdruženia svätého Jozefa, Vojnové zážitky rehoľníka (1941–1943). Jednotlivé časti knihy približujú priebeh vojenských operácií aj každodenný život frontových vojakov. Sú cenným historickým svedectvom.

V úvodnom článku Svedectvá Slovákov z východného frontu zostavovateľ a historik Martin Lacko uvádza čitateľa do problematiky účasti slovenskej armády na východnom fronte, kde vtedy bojovali po boku Nemecka okrem slovenských vojakov aj vojaci z Rumunska, Maďarska, Talianska, Fínska, ba aj chorvátski dobrovoľníci. V závere publikácie je zoznam skratiek a fotografické ukážky z denníkov. Kniha má 158 strán a vyšla v brožovanej väzbe.

 

Ľudovít Košík

::

Súvisiace články:

Len ísť a hlavu neskloniť

Vernosť je vždy viac než zrada

::

Vážený čitateľ,
pomôžte nám skvalitniť tento portál, prispejte svojím komentárom, vyjadrite svoj názor...
(redakčný dotazník)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.