- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. februára 2021

Nedeľné slovo (113)

 

Čas a večnosť

Sekundy, minúty, hodiny, dni, týždne, mesiace, roky... Čas plynie, aby sa raz zastavil a preklopil do večnosti. Večnosť neznamená veľmi dlhý nezmerateľný čas, večnosť je mimo času.

Čas plynie vo svete hmoty a my kráčame cestou čoraz užšou v ústrety koncu pozemského žitia. S časom môžeme zápasiť a súperiť, no lepšie je prijať ho ako dar.


Nebuďme ako špekulanti naháňajúci sa za ziskom, neprepočítavajme čas na peniaze ani peniaze na čas, nerobme z chrámu tržnicu, ani z chrámu vlastného ja. Nech je náš čas časom milosti.

Náš spasiteľ Ježiš Kristus hovorí: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15).

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (112)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.