- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. marca 2021

Nedeľné slovo (114)

 

Poslanie a úloha

Čo človek, to údel. Každý z nás má na tomto svete osobitné poslanie, ktoré nemôže naplniť nikto iný. Musíme si vzájomne pomáhať, človek človeka potrebuje, no žiť musí každý za seba. Pred Boží súd predstúpim osobne, nikto ma nezastúpi.

Každý človek je jedinečný. Našou úlohou preto nie je napodobňovať druhých, ale žiť svoj život a žiť ho naplno, rozvíjať sa, zúročovať zverené talenty.


Byť sám sebou v spoločenstve, sám sebou v službe druhým. Myslieť globálne, konať lokálne. Chrániť si vieru ako oko v hlave. Nezabúdať na Boha, odovzdať sa mu.

Blahoslavená Alfonza Mária Eppingerová radí: „Nezarmucujte sa pre pozemské veci. Ak sa máte pre niečo trápiť, tak jedine preto, aby sa nestratila vaša duša a duša blížneho. Starajte sa len o to, čo žiada Boh.“

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (113)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.