- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. augusta 2021

Nedeľné slovo (134)

 

Nadčasové hodnoty

Podstata človeka zostáva v priebehu vekov rovnaká. Každý človek, bez ohľadu na to kedy a kde sa narodil, prežíva v podstate také isté úzkosti a nádeje, starosti a radosti.

Je stvorený na Boží obraz, má večnú dušu a základnú životnú úlohu: rozhodnúť sa medzi dobrom a zlom.


Zároveň platí, že sme deťmi svojej doby. Každého ovplyvňuje prostredie, v ktorom žije. Ovplyvňujú nás dobové názory, náhľady, poznatky, spôsob života. To však neznamená, že im musíme celkom podľahnúť.

S dobovou módou neraz ostro kontrastujú nadčasové hodnoty. Väčšinový názor, akokoľvek páčivý či vnucovaný, nemá nárok na pravdivosť. Pravú a stále platnú hierarchiu hodnôt nachádzame v evanjeliu.

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (133)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.