- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. augusta 2021

Panna Mária a diktátor Stalin (6)

 

Karol Dučák
Ako Kazanská ikona Matky Božej pomohla Stalinovi poraziť Hitlera

Celý príbeh účinkovania Panny Márie v nemecko-sovietskom vojenskom konflikte sa začal paradoxne mimo ZSSR. V ďalekej Sýrii sa v jednom kláštore tamojšiemu metropolitovi libanonských hôr Eliášovi po trojdňovej nepretržitej modlitbe zjavila Panna Mária a požiadala ho, aby napísal osobný list diktátorovi Stalinovi. Bohorodička garantovala záchranu Ruska pred záhubou Hitlerovými hordami, ak bude splnených niekoľko podmienok. Predovšetkým musí Stalin okamžite zastaviť prenasledovanie kresťanov v ZSSR a zabezpečiť návrat ruského obyvateľstva k duchovnému životu, na ktorý bolo zvyknuté po celé generácie pred zavedením boľševického teroru. Matka Božia prisľúbila patriarchovi Eliášovi, že ak bude Stalin so všetkým súhlasiť, „rozhodujúcim bodom obratu a znamením, že Bohorodička i naďalej bude chrániť celé Rusko, budú tri mestá, ktoré vďaka jej osobnej nebeskej ochrane nikdy Hitler nedobyje – a síce Petrohrad (vtedy Leningrad), Moskva a Volgograd (vtedy Stalingrad)“ (x-p.cz).

Rozhodujúcu rolu v záchrane krajiny mala zohrať ikona Kazanskej Božej Matky. Táto ikona už zohrala v dejinách Ruska prelomovú úlohu a zabezpečila krajine po stáročia ochranu pred ovládnutím cudzími mocnosťami. Pripomeňme si aspoň stručne jej históriu, ktorá je – ako hovorí aj jej pomenovanie – spojená so starodávnym mestom Kazaň. V tomto meste, pričlenenom k Rusku v roku 1552 cárom Ivanom IV., zvaným Hrozným, sa v roku 1579 desaťročnej dievčine menom Matrona viackrát zjavila vo sne Prečistá Panna Mária krátko po rozsiahlom požiari, ktorý zničil časť mesta. Panna Mária sa na dievčinu obrátila s prosbou požiadať arcibiskupa, aby na mieste požiaru vyhľadali ikonu. Po viacerých zjaveniach sa napokon podarilo 8. júla 1579 ikonu zázračne nájsť. Na príhovor Božej Matky tu boli zaznamenané viaceré zázračné uzdravenia a keď sa o týchto udalostiach dozvedel cár Ivan IV. Hrozný, prikázal postaviť veľký chrám na oslavu Kazanskej Matky Božej. Od 17. storočia začala byť ikona považovaná za ochrankyňu Ruska. Keď v roku 1612 ohrozovala Moskvu poľská armáda, ruský ľud sa modlil za záchranu krajiny a jeho vojsko trojdňovým pôstom a modlitbami prosilo Pannu Máriu o pomoc. Tieto prosby boli vyslyšané a Poľsko bolo porazené. Na príhovor Kazanskej Panny Márie bol porazený aj Napoleon v roku 1812.

V tragickom roku 1941 Rusko znovu potrebovalo pomoc v mimoriadne ťažkom rozpoložení. Na základe pokynov, ktoré dostal patriarcha Eliáš od Panny Márie, „mala byť jej svätá Kazanská ikona vyzdvihnutá z kazanského chrámu v Petrohrade a mali sa s ňou konať procesie po meste – a potom i po celom Rusku“ (x-p.cz).

Osobný list patriarchu sa k Stalinovi dostal cez maršala Šapošnikova, jediného človeka, ktorý mal dostatočnú odvahu prísť k ateistickému diktátorovi s takouto delikátnou záležitosťou. Stalin sa na prekvapenie rozhodol splniť požiadavky, ktoré mu boli predložené. Vlastne už nemal na výber, pretože bol v pozícii topiaceho sa, ktorý sa chytá každej slamky.

Začali sa diať veci predtým neslýchané v bašte ateizmu. Blížil sa koniec roka 1941 a Hitler sa už videl byť v Leningrade, ale jeho vojská do mesta nikdy nevstúpili. V decembri toho historického roku vyniesli z majestátnej Vladimírskej katedrály ikonu Kazanskej Matky Božej a veriaci ju v procesii niesli po celom meste. Dokonca sa zachovali aj „vtedajšie fotografie – ikonu sprevádzajú davy ľudí. Takmer všetci majú svetlé tváre, mnohí sa usmievajú a veria, že ich Pán neopustí. Existujú dokumentárne svedectvá o tom, že ikona bola nesená aj pod bombovými útokmi“ (topwar.ru).

A potom sa stalo niečo neuveriteľné, čo veriaci vysvetľujú ako zázrak. Vojská Hitlera, ktorý sa už videl v dobytom Leningrade, boli zastavené na hranici mesta a nikdy neprekročili líniu nakreslenú procesiou veriacich. Z Leningradu sa ikona dostala do Moskvy, ktorej takisto poskytla zázračnú ochranu. Mesto sa nachádzalo v nezávideniahodnom rozpoložení, už takmer dobyté vojskami okupantov, nachádzajúcimi sa na predmestiach metropoly Sovietskeho zväzu. Sovietski vojaci bránili hlavné mesto s najvyšším vypätím síl.

A vtedy sa nad Moskvou vznieslo lietadlo s ikonou Matky Božej a moskovskí kňazi ráno a večer slúžili bohoslužby. A mesto bolo zázračne zachránené. Vypovedajú o tom okrem iných aj publikované spomienky Valentina Georgieviča Vladimírova, ktorý v tom čase slúžil v ochrane Kremľa a Stalinovej rodiny. Neskôr,  po vojne, vypovedal: „Keď som bol raz na stanovisku pri Borovickej bráne, prešlo auto s tromi kňazmi s bradami a krížmi a až neskôr sa ukázalo, prečo. O niekoľko dní neskôr lietadlo Douglas vzlietlo s ikonou Kazanskej Božej Matky a trikrát obletelo Moskvu. Potom sa konala procesia po obranných štruktúrach. Či už vplyvom náhodnej zmeny počasia, alebo skutočne na príkaz vyšších síl, ale potom začalo prudké ochladenie a napadol hustý sneh“ (citované podľa: ytro.news).

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že toto svedectvo býva často spochybňované a aj historici o ňom hovoria ako o legende. Lenže v tlači bolo publikované aj iné podobné svedectvo, ktoré sa síce v detailoch líši od predchádzajúceho, ale v princípe je zhodné s tvrdením Vladimírova. Toto svedectvo zanechal samotný pilot najvyššej triedy A. J. Golovanov, neskorší maršal sovietskeho letectva a nositeľ mnohých vyznamenaní, ktorý na lietadle Li-2 prelietaval s ikonou Kazanskej Božej Matky ponad hlavné mesto krajiny. Jeho svedectvo zapísal Nikolaj Blochin: „Tento let bol jedným z najneobvyklejších v búrlivej biografii odvážneho pilota. Počasie bolo absolútne nevhodné pre lietanie. Prudký nárazový vietor s fujavicou a teplota mínus 50 stupňov Celzia znemožňovali štart a pristátie. Avšak rozkaz I. Stalina, vylučujúci všetky námietky, a jeho úplné presvedčenie o úspechu neobvyklého letu, vzbudili optimizmus i u pilota. Zázračnú ikonu sprevádzal pravoslávny kňaz a tri spievajúce ženy. Pri takom náročnom lete nebolo hluk motorov takmer počuť, aj keď fungovali správne. Zato si však dobre zapamätal spev akatistu“ (citované podľa: topwar.ru).

Obe svedectvá sa síce líšia v detailoch, napríklad v type lietadla, ktoré na svojej palube nieslo ikonu, v mnohých detailoch sa však zhodujú a pôsobia dôveryhodným dojmom. A podobných svedectiev o priamom vplyve Panny Márie na priebeh druhej svetovej vojny je príliš veľa nato, aby ich bolo možno len tak jednoducho zamiesť pod koberec. V najťažších časoch, keď sa človek mohol spoliehať iba na vieru, vojaci sa pred bojom modlili a „aj samotný železný maršal Žukov vozil vo svojom aute kópiu ikony Kazanskej Matky Božej“ (topwar.ru).

Aj keď Hitler považoval hlavné mesto ZSSR za takmer dobyté, pri Moskve zakúsil prvú masívnu porážku a jeho vojská boli zahnané stovky kilometrov od mesta. Vďaka nadprirodzenej ochrane Matky Božej vojská Nemcov a ich spojencov nikdy nedobyli Moskvu.

Panna Mária však neúčinkovala len v Leningrade a Moskve, ale aj v Stalingrade, kde došlo k pokračovaniu zázračných udalostí pri záchrane krajiny. Aj toto mesto navštívila Kazanská ikona, kde sa pred ňou konali nepretržité molebeny a modlitby za padlých vojakov. Hovorí sa, že tvár Matky Božej bola obrátená k sovietskym jednotkám na pravom brehu rieky Volga a Nemci nemohli prekročiť rieku, hoci sa o to veľmi snažili. Pred útokom sovietskych vojsk sa najprv konal moleben pred ikonou a až potom bol vydaný signál k ofenzíve. Podobné udalosti predchádzali víťaznej „tankovej bitke pri Kursku: pred obrazom Kazanskej Matky Božej, ktorú priviezli na miesto, sa modlili všetci prítomní sovietski generáli“ (ytro.news).

Zaujímavé informácie o situácii v ťažko skúšanom meste prináša článok historika Vadima Jakunina pod názvom Сталинградское знамение (Stalingradské znamenie). Autor v článku uvádza, že počas práce v Štátnom archíve Ruskej federácie narazil na zaujímavý a svojím spôsobom unikátny dokument - správu splnomocnenca Sovietu pre záležitosti Ruskej pravoslávnej cirkvi v USSR Chodčenka vtedajšiemu predsedovi tohto sovietu G. G. Karpovovi. V ňom presvedčený ateista a bojovník proti náboženstvu oznamuje svojej vrchnosti to, čo bolo v priamom rozpore s jeho vlastným presvedčením. Ako uvádza autor článku, Chodčenko písal „o zázraku, ktorého svedkami boli príslušníci celej vojenskej jednotky, ktorí prišli na Ukrajinu zo stalingradského frontu... 11. novembra 1942 podnikli nacisti ďalší pokus o útok na mesto. V tento deň dokázali obsadiť južnú časť závodu Баррикады a prebiť sa k Volge. Hrdinsky bojujúce vojská armády generála Čujkova boli rozčesnuté na tri časti. No a v najkritickejšom momente bitky vojaci jednej z týchto jednotiek videli na oblohe niečo, čo ich rozochvelo - na nočnej jesennej oblohe Stalingradu sa objavilo Znamenie, poukazujúce na záchranu mesta, armády a na skoré víťazstvo sovietskych vojsk. Žiaľ, správa splnomocnenca... mlčí o tom, čo konkrétne videli vojaci na stalingradskom nebi“ (topwar.ru).

A ešte jedna skutočnosť potvrdzuje nadprirodzené účinkovanie Panny Márie v ťažko skúšanom meste: v takmer úplne zničenom Stalingrade nad troskami a ruinami ostala nepokorene vztýčená budova kostola Kazanskej ikony Matky Božej (porov. topwar.ru).

Zachovali sa početné svedectvá o tom, že obyčajní sovietski vojaci sa pred bitkou často prežehnávali a modlili jednoduché modlitby. Oporou im bola Ruská pravoslávna cirkev a to predovšetkým po roku 1943, keď došlo k výraznému uvoľneniu pomerov v krajine. Okrem modlitieb v kostoloch a kláštoroch chodili kňazi aj do prvej línie slúžiť moleben za zoslanie ochrany sovietskych vojakov pred smrťou a dar víťazstva pre nich.

Jeden z dôstojníkov, ktorí sa zúčastnili útoku na Königsberg (dnes Kaliningrad) v roku 1944, spomínal: „Naše jednotky boli už úplne vyčerpané, straty boli obrovské. Zrazu vidíme: prišiel veliteľ frontu a s ním duchovní s ikonou. Mnohí začali žartovať: ‚Pozrime, priviezli popov, teraz nám oni pomôžu!‘ Ale veliteľ rýchlo prerušil toto žartovanie, prikázal postaviť sa a sňať čiapky. Kňazi odslúžili moleben a s ikonou šli do prednej línie. My sme sa nechápavo pozerali: kam to idú? Veď ich všetkých zabijú. Od Nemcov prišla taká streľba – ohnivá stena! Ale oni pokojne išli do ohňa. A zrazu streľba ustala, ako keby na príkaz. Potom bol daný signál - a naše jednotky z pevniny i z mora začali celkový útok na Königsberg. Stalo sa neuveriteľné: Nemci zomierali po tisícoch a po tisícoch sa vzdávali do zajatia. Ako neskôr jednomyseľne rozprávali zajatci: tesne pred ruským útokom ‚sa na oblohe zjavila Madonna‘ (tak oni nazývajú Matku Božiu), ktorú videla celá nemecká armáda a všetkým absolútne zlyhali zbrane – nemohli vystreliť ani jeden výstrel. V tej dobe naše jednotky, ktoré prekonali prekážky, ľahko zlomili... odpor a dobyli mesto, ktoré bolo predtým nedobytné a my sme utrpeli také straty! Počas tohto javu Nemci padli na kolená a veľmi veľa z nich pochopilo, o čo tu ide a Kto pomáha Rusom!“ (kalgad.livejournal.com).

A ešte raz tie isté udalosti, ale v inom podaní. Keď pred dobytím Königsbergu frontový veliteľ priviedol kňazov a ikonu Matky Božej do prvej línie, kňazi vykonali moleben a s ikonou v rukách išli priamo proti Nemcom! Vojaci začali kričať: „Čo robíte? Veď zahyniete!“ A zrazu sa stal zázrak: guľomety, delá, samopaly stíchli a nad hlavami ruských vojakov, útočiacich na Königsberg, dnešný Kaliningrad, videli Nemci kráčať vo vzduchu Najsvätejšiu Bohorodičku. Všetky nemecké zbrane zlyhali a oni sa nezmohli ani na jediný výstrel. Vtedy vojaci nepriateľa pokľakli a modlili sa k Madonne, ako oni nazývajú Najsvätejšiu Bohorodičku! Pochopili, Kto to pomáha Rusom a za čo im pomáha - za to, že sa pokajali, obrátili sa k Bohu a išli s ikonou na nepriateľa. Veď ikona je tá najúčinnejšia zbraň! Takto bol teda dobytý Königsberg a podrobená 150-tisícová nepriateľská armáda (porov. kalgad.livejournal.com).

Zázračná ikona Kazanskej Matky Božej pomohla Stalinovi poraziť Hitlera. No čo je najkrutejší paradox, druhá svetová vojna, ktorá priniesla obyvateľom ZSSR toľko utrpenia, posilnila vieru v Boha u sovietskych kresťanov a umožnila Ruskej pravoslávnej cirkvi prežiť v bašte ateizmu. Vojenský konflikt bol tým očistným kúpeľom, ktorý krajina tak naliehavo potrebovala. Viac o tom v nasledujúcej časti.

 

Karol Dučák


::

Panna Mária a diktátor Stalin (1)

Panna Mária a diktátor Stalin (2)

Panna Mária a diktátor Stalin (3)

Panna Mária a diktátor Stalin (4)

Panna Mária a diktátor Stalin (5)

4 komentáre:

 1. Domnievam sa, že spomenuté prípady sú vymyslené:
  1. Stalin aj po r. 1941 viedol naďalej boj proti Cirkvi, ktorý sa od r. 1943 výrazne zmiernil. Na jeho pokyn sa po vojne napr. zakázala Katolícka cirkev byzantského obradu v štátoch, ktoré ovládal.
  2. Jeho dcéra Svetlana ktorá sa stala veriacou, vo spomienkach ho nespomína ako veriaceho.
  3. Ak sa zachovali fotografie z procesia v Petrohrade v r. 1941 prečo neboli zverejnené, ani spomieneky tých, ktorí sa jej mali zúčastniť?
  4. Na Königsberg sa útočilo až v r. 1945, nie v r. 1944. Nijaký z publikovaných dokumentov o tomto útoku nespomína, že by nemeckí vojaci čo i len chvíľu nemohli strieľať zo zbraní.
  5. Hitler nemienil dobyť Petrohrad priamym útokom, že v júli 1941 vydal nariadenie, že Petrohrad sa má dobyť obkľúčením.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Stalin ako mladík študoval v pravoslávnom seminári a v istom čase sa hádam aj chcel stať kňazom... Ale vo svete pôsobí i diabol.

   Odstrániť
  2. Karol Dučák22.2.22

   Peter, to sú tvrdenia proti tvrdeniam. Aj v samotnom Rusku nie je jednotný postoj k týmto udalostiam. Ale veď spochybniť možno všetko. Dnes sa napríklad spochybňuje samovražda Hitlera a iné historické fakty. Vždy sa snažím citovať hodnoverné zdroje a ubezpečujem Vás, že tých zdrojov je veľa. Je veľa skutočností, ktoré nemôžem vedecky dokázať, ale verím im.

   Odstrániť
  3. Mnoho vecí sa dá spochybniť, len treba zvážiť dôvody za i proti.
   Pokiaľ je reálne neistá, nepodával by som ju verejnosti ako istú. Osobne nepoznám pádne dôvody na spochybňovanie samovraždy Hitlera. Pokiaľ sa spochybňuje, treba zvážiť, aký by mohol byť k tomu dôvod. Ak sa dobre pamätám, niekde som čítal, že záujem šíriť túto pochybnosť mal Stalin, aby sa neoslabila koalícia víťazných spojencov.
   Čo sa týka napr. Königberga, svedkom tohto zázraku by malo byť mnoho sovietskych i nemeckých vojakov. Ale nikto z konkrétnych účastníkov sa o tom nezmieňuje, na rozdiel od napr. zázraku so Slnkom vo Fatime.
   Dodatočne, sa dá napísať všeličo. Napr. ani podrobné líčenie dobytie tohto mesta na stránke, na ktorú sa aj vy odvolávate, sa o tom nezmieňuje.
   Peter

   Odstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.