- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. októbra 2021

Kniha o Solženicynovi

 

Ondrej Marušiak: Štvanec a útočník

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2001

Monografia má podnázov: Život a dielo Alexandra Solženicyna (fragment). Ondrej Marušiak v nej približuje veľkého ruského spisovateľa prostredníctvom komorne ladených úvah, postrehov a reflexií, postavených na bohatých znalostiach a pozornom čítaní Solženicynových textov (a textov o ňom).

Autor oceňuje Solženicynov boj za spravodlivosť, neraz boj osamoteného vojaka, ktorý dodnes vzbudzuje úctu. Oceňuje jeho pracovitosť, vytrvalosť, tvorivé úsilie, hľadanie a odkrývanie pravdy: „Čo je dominantné? Čo je najvzácnejšie? Čo je najnespornejšie v ňom a jeho tvorbe? Príkladná odvaha myslieť vlastnou hlavou, výrazná spôsobilosť vytvárať svojsky obsažné a tvarované diela, utvrdzovať veľké tradície a zároveň novátorsky stvárňovať témy, ktoré bývali tabu od samého vzniku Sovietskeho zväzu...“ (s. 8).

Solženicyn veril, že má právo i povinnosť svedčiť o pravde, konal podľa toho, pritom neprestával byť spisovateľom, ktorý využíva na realizáciu autorského plánu predovšetkým umelecké prostriedky. Bol ochotný do úmoru zbierať podklady, študovať, písať a prepisovať. Svoje najväčšie diela písal a upravoval celé roky, súviselo to pravdaže i s ťažkými podmienkami, v ktorých dlho žil a pracoval (väzenie, vyhnanstvo, špehovanie zo strany komunistickej moci).

Cieľom monografie je vzbudiť záujem o autora i dielo, predostrieť kultúrnej verejnosti aspoň náčrt hodnotenia, aspoň fragment jeho odkazu. Ondrej Marušiak konštatuje, že „z vyššieho princípu poznania, duchovna, mravnosti Solženicyna nemožno obchádzať“ (s. 98). A s tým treba súhlasiť.

 

Ján Maršálek


::

Recenzujeme:

Alexander Solženicyn: Jeden deň Ivana Denisoviča

Alexander Solženicyn: Súostrovie Gulag

Alexander Solženicyn: Rakovina


::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.