- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. októbra 2021

Nedeľné slovo (142)

 

Pútnik pozná cieľ

Ťažko je hovoriť o duchovných veciach tomu, kto sa upína na veci pozemské. Niekto bude tvrdiť: treba sa mi starať o živobytie, musím robiť a zarábať, aby som uživil rodinu, nemám čas na iné.

Ježiš však povedal (Mt 6, 32–33): „Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“


Nepodliehajme klamu a zamerajme sa na to, čo je podstatné, na čom naozaj záleží, a to aj z dlhodobého hľadiska, ba z hľadiska večnosti.

Sme pútnikmi, no nemali by sme byť tulákmi, ktorí idú, či skôr blúdia bez cieľa. Pútnik, na rozdiel od tuláka, pozná cieľ svojej cesty. Boží človek vie, kde má domov – nezrádza ho, nezabúda naň.

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (141)

1 komentár:

  1. Anonymný10.10.21

    Bohatstvo, majetok, peniaze, svetské starosti nikoho šťastným neurobia. Nech sa nám darí zachovávať Božie prikázania a získavať skutočné bohatstvo, ktoré mol ani hrdza nezožerú a má trvalú hodnotu, skutkami, lásky, služby, obety... ľudovít

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.