- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. novembra 2022

Z Literárneho týždenníka (5)

 

ZÁPISNÍK (46/2022)

Nech žije kráľ!

Rozhodujúci je vzťah k tradícii. Ak niekto tradíciu považuje len za zbierku starých vecí a obyčají, ťažko pochopí opodstatnenosť dodržiavania starobylých pravidiel. Tradícia však znamená omnoho viac. Je to preberanie a odovzdávanie pomyslenej štafety medzi pokoleniami, preberanie a odovzdávanie hodnôt, skúseností, osvedčených spôsobov správania, ako aj viery a kultúry. Pri každom narušení tohto procesu dochádza k destabilizácii a nebezpečným výkyvom v živote jednotlivcov i spoločenstva. Najhoršie sú násilné revolučné zmeny, ktoré tradíciu potláčajú vedome a cielene.

Tradícia, to je i kultúrna pôda (kult a kultivácia), priestor myslenia, konania a medziľudských vzťahov. Prostredníctvom tradície sa uchováva to, čo je ľuďom vzácne, na čom im záleží alebo by malo záležať. V kontinuite života a tradície každá nová generácia prijíma a ďalej zveľaďuje duchovný majetok predchádzajúcich generácií. Je to generačná úloha, priam povinnosť – prijaté treba zveľadiť a odovzdať ďalej. Ladislav Hanus v knihe Človek a kultúra hovorí o „posvätnom záväzku“ dedičstvo prevziať, naň nadviazať, rešpektovať overené zásady a normy: „Kultúra je – z tohto pohľadu – dedičstvom tradície. A zase tradícia je kultúra v jej dejinnom vývine a raste.“ Tradícia je nevyhnutná, lebo každé živé spoločenstvo potrebuje korene a živnú pôdu, takpovediac životodarný humus, z ktorého rastie. Každé spoločenstvo, pokiaľ netratilo sebazáchovný inštinkt, dbá na odkaz predkov, cení si tradíciu, čerpá z nej silu a povedomie.

Pri pohľade na históriu i súčasnosť britskej monarchie vidíme, ako sa tradícia uplatňuje v praxi. Zásluhu na tom nepochybne má tamojšia filozofická škola – podnetný konzervatívny prúd nadväzujúci na zdravé korene európskeho myslenia. Nedávno zosnulý filozof Roger Scruton sa napríklad v úvahách o dôležitosti tradície odvoláva na Edmunda Burkeho, ktorý zdôrazňoval, že tradícia je vlastne forma poznania. V tradícii nachádzame riešenia mnohorakých životných situácií, ako sa sformovali v plynutí času, nachádzame v nej odpovede na trvalé otázky. Poznanie vyplývajúce z tradície môžeme síce spochybňovať a odmietať, ale iba na vlastnú škodu.

(Úryvok z článku, ktorý vyšiel v Literárnom týždenníku č. 29–30/2022)

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (45/2022)


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.