- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. decembra 2022

Víťazný kríž Anny Kataríny Emmerichovej

 


Thomas Wegener: Anna Katarína Emmerichová – životopis

Zachej.sk, 2017

Mystička, vizionárka, žena so stigmami Kristových rán Anna Katarína Emmerichová (1774–1824), v roku 2004 vyhlásená za blahoslavenú, bola už za svojho života príkladom neochvejnej viery a pravej kresťanskej pokory. Aj na nej sa potvrdili slová Písma: „Čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných; čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je...“ (1 Kor 1, 27–28). Boh ju mimoriadne obdaril, aby sa stala znamením protirečiacim duchu doby, aby svedčila o večnej Pravde a o Kráľovstve, ktoré nie je z tohto sveta.

Anna Katarína žila v časoch ovplyvnených zhubnými myšlienkami Francúzskej revolúcie. Európa prechádzala krízou a kríza sa prejavovala aj v Cirkvi: „Miesto cirkevného ducha a posvätnej náuky vládlo vo vtedajšej Cirkvi náboženstvo rozumu a patologická cirkev slobodomurárov. A ešte sa k tomu pridávala náboženská vlažnosť a ľahostajnosť...“ (s. 221). Odpor voči nadprirodzeným veciam bol veľký, ľudia opúšťali pravú vieru, rozmáhala sa neúcta k Sviatosti oltárnej, zanedbávanie liturgie, neporiadky spojené so šírením osvietenstva a protestantizmu. Ako na to reagovala Anna Katarína? Vyjadrila sa: „Spaľuje ma túžba pomôcť, keď to všetko vidím“ (s. 250).

Skutky pokánia, prijatie utrpenia a zmierne obety – to je cesta svätosti vyvažujúca zlobu skazeného sveta. Nie okázalosť, senzáciechtivosť, ani nie falošná otvorenosť či tolerancia, ale čistá zbožnosť je potrebná. Vernosť Božej pravde je prvým predpokladom pokoja. Nemusíme sa báť: „V Cirkvi vždy existujú duše, ktoré posiela Božia prozreteľnosť, aby boli tam, kde sú najpotrebnejšie, teda hlavne na mieste hriechu“ (s. 211).

Anna Katarína bola viac ako jedenásť rokov pripútaná na lôžko, dlho neprijímala žiadnu potravu, jej potravou bola Eucharistia. Básnik Clemens Brentano, ktorý strávil mnohé hodiny a dni v blízkosti tejto svätej ženy, zapisujúc obsah jej videní, o nej napísal: „Katarínina čistá, nevinná tvár dokázala naplniť moje srdce neobyčajnou radosťou. Jej živé hnedé oči, jej priateľsky zvlnené ústa, radosťou jemne zapýrené líca, jasný, zrýchlený tok reči... Cítil som sa pri nej ako doma, kde mi je všetko dôverne známe a všetkému dobre rozumiem...“ (s. 418).

Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová veľa trpela – z veľkej časti dobrovoľne, prosiac Všemohúceho o milosť a možnosť pomáhať takýmto spôsobom dušiam, ktoré to potrebujú. Pri pohľade na jej život musíme uznať, že naša viera je slabá, veľmi slabá, preto nechápeme a nerozumieme, sme „ťarbaví srdcom“ (porov. Lk 24, 25) a bojíme sa kríža, ktorý je našim údelom, ako aj Kristovho kríža, v ktorom spočíva tajomstvo spásy.

 

Ján Maršálek


::

Podobné príspevky:

Kniha o svätcovi našich čias

Svätosť je dlhá trpezlivosť

Múdry človek a svätec


::

Prosíme, podporte naše úsilie – komentujte, vyjadrite svoj názor na publikovaný článok... a odoberajte náš vestník (podrobnejšie informácie).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.