- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. januára 2023

Referendum a kríza demokracie

 

ZÁPISNÍK (3/2023)

Podľa rôznych prieskumov sa 50 až 70  percent obyvateľstva nezaujíma o politiku. V normálnych pomeroch by to veľa neznamenalo, ba dalo by sa to hodnotiť azda aj pozitívne, ale v situácii politickej krízy a spoločenského rozvratu je takéto zistenie alarmujúce. Ľahostajnosť väčšiny ľudí a ich nezáujem o veci verejné utvrdzuje držiteľov moci (a hlavne postavy v pozadí, ktoré majú peniaze a ovládajú masmédiá) v presvedčení, že si môžu dovoliť všetko: klamstvo, falošné sľuby, prekrucovanie práva, amorálnosť, diletantstvo i otvorenú aroganciu a ignorovanie toho, čomu hovoríme národno-štátny záujem.

Referendum, konané 21. januára 2023, nebolo platné pre nízku účasť. Voliči na Slovensku mohli vyjadriť a uplatniť svoj názor, mohli rozhodnúť o spôsobe, ako možno účinnejšie kontrolovať a prípadne odvolať vládu – nielen súčasnú, ale aj ďalšie, nielen teraz, ale aj o rok, o päť či o desať rokov. Voliči však z väčšej časti toto svoje právo nevyužili.

Bude to znieť možno tvrdo, ale je to tak: mnohí ľudia svojím právom voliť opovrhujú, nevážia si ho alebo mu nerozumejú. Reči o demokracii ako vláde ľudu sa tak stávajú prázdnymi frázami, slúžiacimi na udržiavanie klamu a sebaklamu. Je namieste otázka, či nemajú pravdu tí, ktorí demokraciu spochybňujú, respektíve odmietajú jej nekritické uctievanie. Napríklad slávny nemecký spisovateľ Thomas Mann v eseji Úvahy nepolitika preferuje „ľudový štát“, v ktorom sa hlasy nesčítavajú, ale vážia. Všeobecné a rovné volebné právo považuje za „najskromnejší, najťažkopádnejší a najprimitívnejší druh spravodlivosti“. Odporúča diferencované volebné právo zohľadňujúce vek, stupeň vzdelania, zárobok, rodinný stav každého jednotlivca – „takéto volebné právo by mohlo byť oveľa spravodlivejšie ako rovné volebné právo“ (citované z knihy Friedrich Romig: Práva národa. Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2008).

Tak či onak, systém súčasnej takzvane liberálnej demokracie sa dostal do vážnej krízy a je povinnosťou zodpovedných, odborne a morálne kompetentných osobností uvažovať o možnostiach budúceho vývoja a pracovať na potrebných opatreniach, aby sme sa pokiaľ možno vyhli tomu najhoršiemu, teda celkovému chaosu a rozkladu, pretože – povedzme si pravdu – i to nám hrozí.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (2/2023)


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

2 komentáre:

 1. Anonymný23.1.23

  Myslím si, že je tu kríza demokracie. Tak ako mnohí jednotlivci, rodiny, obce, ani štáty, Európa, svet nevedia ako ďalej. Nové často nezmyselné opatrenia prinášajú len nové problémy a chaos. Tak aj v tomto referende mali ľudia, ktorí sa ho nezúčastnili rozličné názory a pohľady, ale obávam sa, že mnohí sa ho nezúčastnili aj preto, že im súčasný neporiadok v spoločnosti s pribúdajúcimi problémami a drahotou vyhovuje, že z neho ťažia, že je pre nich výhodné žiť z problémov iných, tých najbiednejších. Ja vidím jedinú cestu zo súčasnej krízy návrat k Bohu, k evanjeliu. Myslím, že súčasná kríza má súvis s krízou Cirkvi, ktorá nastala po II. vatikánskom koncile, ktorý začína prinášať svoje ovocie. O jeho trpkosti vieme už dnes a ak sa nespamätáme, tak môže prísť k tragickým koncom súčasnej spoločnosti, ak nie celého ľudstva. "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo" Mt. 4,17 sme mohli v katolíckych kostoloch počuť včera. Nech sa nám to darí brať vážne aj keď oficiálny kurz cirkvi ide akýmsi čudným smerom. Ľudovít

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Ohlasy

  Dr. Igor Bukovský: „Výsledok referenda je prejavom frustrácie a skepsy ľudí zo slovenských politikov, nedôvery verejnosti k demokracii a nedostatku občianskej odvahy a sebaúcty. Príliš veľa ľudí neverí, že môžu niečo zmeniť k lepšiemu. Je tiež výsledkom politickej propagandy a mediálnej manipulácie, ktorou sa nechali presvedčiť, že referendum nemá zmysel.“
  ::
  Dag Daniš: „Slovensko ostáva jedinou "demokraciou", kde je rozhodovanie o predčasných voľbách protiústavné (nelegálne). Heger síce avizuje dohodu o zmenách, ktoré dovolia poslancom rozhodovať o nových voľbách. No širšie rokovania odmieta. Spolieha sa výlučne na hlasy bývalých partnerov (hoci ich hlasy sú dávno v rozklade). A volič? Ten môže robiť to, na čo bol vytrénovaný počas pandémie – môže poslušne čakať na rozhodnutie "autorít". Aj o tom bola sobota a referendum.“

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.