- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. februára 2023

Z myšlienok kardinála Saraha

 

ZÁPISNÍK (8/2023)

Knihy kardinála Roberta Saraha treba odporúčať každému katolíkovi. Prvá z nich, ktorá vyšla aj v slovenčine, má výrečný názov Boh alebo nič (Bratislava, Lúč, 2016). Je to hlboká kniha, napísaná vo forme rozhovoru s francúzskym spisovateľom Nicolasom Diatom. Všimnime si teraz len niektoré vybrané myšlienky otca kardinála.

R. Sarah v úvodných kapitolách hovorí o svojom detstve, dospievaní a štúdiách. V Ríme študoval biblistiku a v súvise s tým konštatuje, že „aj v súčasnosti by sme mali pristupovať k interpretácii textov Božieho slova s rovnakou úctou a úsilím o verné pretlmočenie originálu a nepodliehať módnym vlnám lákajúcim na manipulovanie s textom podľa momentálnych historických, politických a ideologických okolností s cieľom zapáčiť sa svetu alebo stavať sa do svetla priekopníka nového smeru vo vedeckom bádaní“ (s. 63).

Kardinál opakovane pripomína dôležitosť pokánia, pôstu a modlitby v živote kresťana: „Každý z nás si musí vypracovať denný program modlenia a tiež ho realizovať, aby si kontinuálne rozvíjal vnútorný duchovný život“ (s. 176). „Nesmieme sa dať odradiť ani vtedy, keď nás sužujú konkrétne problémy každodenného života, alebo keď nás obklopí hlboká noc pochybností. Modlitba totiž nie je nejaký výnimočný akt, ale tiché mlčanie dieťaťa, ktoré upiera svoj zrak výlučne na Boha. V modlitbe máme umožniť Bohu, aby voľne pôsobil v našom vnútri. Treba sa naučiť Boha očakávať v tichu, odriekaní a v absolútnej dôvere, pritom však odhodlane a vytrvalo...“ (s. 179).

Najväčším problémom súčasnosti je kríza viery. Po hmotnej stránke je ľudstvo také bohaté ako nikdy v minulosti, ale zároveň „jeho morálna a duchovná bieda dosahuje desivé rozmery“ (s. 210). Odpoveďou kresťana je vytrvalé úsilie o svätosť: „Z mnohých ciest k svätosti je podľa mojej mienky jedna, ktorá si zasluhuje osobitnú pozornosť, pretože presahuje všetky ostatné: je to cesta lásky v jej dvoch podobách, a to ako Božia láska (amor) a milosrdná láska (caritas). Najmä zásluhou tej druhej človek napreduje po ceste dokonalosti...“ (s. 405).


::

Súvisiaci článok: Boh alebo nič, svetlo alebo tma.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (7/2023)


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.