- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. marca 2023

Návrat ku kresťanstvu je nevyhnutný

 

ZÁPISNÍK (12/2023)

Spisovateľ Jozef Holzner v predhovore svojej knihy o svätom Pavlovi z Tarzu píše, že pretvorenie antiky na kresťanskú formu myslenia a žitia je najväčšou udalosťou v dejinách ľudského ducha. Táto udalosť podstatne a pozitívne ovplyvnila životnú prax miliónov ľudí mnohých generácií, dala nový smer kultúrnym a civilizačným pohybom. Z kresťanského učenia vyplýva, že duchovne pretvorený človek musí mať aj nový životný štýl, v súlade s kresťanským mravným poriadkom, ktorý dbá na blaho jednotlivca i celku: „Byť kresťanom je čosi mimoriadne, kresťan aj v nemoci a smrti je celkom iný človek“ (Jozef Holzner: Svätý Pavol).

Kresťanský étos pozdvihol ľudstvo na kvalitatívne vyššiu úroveň. Svedčia o tom dejiny uplynulých dvoch tisícročí. Dnešný človek, osobitne v takzvanom vyspelom svete, na to zabúda, alebo tento fakt vedome ignoruje. A tu je kľúč k pochopeniu príčin súčasnej krízy, ale aj k poznaniu terapie. Práve na kresťanskom étose možno obnoviť a ozdraviť Európu.

Návrat ku kresťanstvu sa javí ako nevyhnutný – z duchovného i racionálneho hľadiska. Nejde teda výlučne o záležitosť viery alebo citov či emócií. Prihovára sa za to zdravý rozum. Napokon, ako opakovane prízvukoval Benedikt XVI., kresťanská viera je rozumná, viaže sa na skutočné historické dianie a záleží jej na poznaní pravdy.

Kresťanské vyznanie viery v Boha je proces, životná cesta, je to rozhodnutie o hodnotách a zásadách, čo možno chápať aj v zmysle voľby medzi rozličnými možnosťami. Prijatie kresťanstva teda znamená, okrem iného, prijatie istých noriem, hraníc a usmernení, prijatie istého spôsobu života, a to „v prospech pravdy“. Zodpovedný človek sa zodpovedne rozhoduje, pričom platí, že „napriek nespočetnej mnohosti protichodných filozofických ciest, na ktorých sa človek pokúšal uvažovať o bytí, sú nám k dispozícii napokon iba dve základné možnosti...“ (Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.: Úvod do kresťanstva). Áno, v podstate sú iba dve možnosti: materializmus alebo idealizmus. Voľba medzi nimi je záležitosťou jednak citovej náklonnosti, viery a výchovy, jednak rozumu a vôle.

Zvykne sa hovoriť, že ľudia strácajú vieru. Nie je to presné, pretože niečo stratiť znamená prísť o niečo nedobrovoľne, respektíve mimovoľne, proti vlastnej vôli – to však nie je prípad odklonu od náboženskej praxe; ak niekto mal vieru a už ju nemá, prišiel o ňu vlastnou vinou.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (11/2023).


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

2 komentáre:

  1. Anonymný27.3.23

    Vďaka za úvahu a naznačenie akým smerom je možné kráčať životom smerom do budúcnosti. Myslím si, že nás môže zachrániť len zázrak, ale ten si nezaslúžime alebo príde ku katastrofe, lebo všetko robíme takmer všetci pre to, aby sme zničili seba i svet nezriadeným konaním. Myslím, že robíme proti zdravému rozumu ako jednotlivci, rodiny, spoločnosť, svet, i Cirkev. Ľudovít

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Anonymný28.3.23

    Súhlasím s názorom Ľudovíta, že od smerovania súčasnej spoločnosti nás môže zachrániť len zázrak. Tiež si myslím, že katastrofa bude, žiaľ, nevyhnutná. Zmeniť nastúpený trend súčasnej civilizácie nedokážu zmeniť žiadne voľby, ani žiadni politici, hoci by sa o to akokoľvek usilovali. Zmenu môže vyvolať len katastrofa, ktorá postihne ľudstvo globálne, v celom rozsahu, nielen v tom-ktorom regióne. Bol by som však rád, keby som sa mýlil...

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.