- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. apríla 2023

Nedeľné slovo (215)

 

Viera vzácnejšia ako zlato

„Božia moc vás vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase. Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu i rmútite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus.“ (1 Pt 1, 5–7)

Viera v Ježiša Krista pôsobí ako ochranný plášť. Radosť z viery je predpokladom dosiahnutia cieľa. Kto o takúto vieru nestojí, nezíska ju, neudrží si ju. A strata viery znamená stratu „útechy, spolupatričnosti a domova“ (Roger Scruton).

Kresťanská viera je teda zdrojom radosti. V Katechizme Katolíckej cirkvi čítame: „Viera nám dáva akoby vopred okusovať radosť a svetlo oblažujúceho videnia, ktoré je cieľom nášho putovania tu na zemi“ (KKC 163).

Ale viera býva skúšaná. Musí byť skúšaná, aby sa upevnila a osvedčila, aby sa ukázala ako hodnoverná, autentická, nie falošná.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (214).

1 komentár:

  1. Anonymný16.4.23

    Vďaka Tomášovej nevere apoštolom, naša viera môže byť väčšia, silnejšia, zodpovednejšia, pevnejšia... Nech sa nám darí byť svedkami Ježišovho vzkriesenia aj v dnešnom zložitom svete. Ľudovít

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.