- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. mája 2023

Vlastenectvo

 

ZÁPISNÍK (20/2023)

Naša súčasnosť je, aspoň zatiaľ, relatívne pokojná. Nezažívame priamo vojnu, ozbrojené konflikty ani brutálnu okupáciu. Ale hrozba toho všetkého nad nami visí ako Damoklov meč. Vojnový konflikt na území susedného štátu a naše dodávky zbraní jednej z bojujúcich strán vyvolávajú protichodné reakcie – je však zjavné, že ako štát nie sme neutrálni, naopak, aktívne zasahujeme do sporu, hoci nás k tomu nezaväzujú žiadne medzištátne dohody či zmluvy, a to môže mať nedozerné následky.  Protichodné (zväčša nesúhlasné) reakcie obyvateľstva na kroky vládnej exekutívy sú teda pochopiteľné a pri ich hodnotení vyvstáva otázka, ako sa má prejavovať pravé vlastenectvo, aké atribúty má mať a v čom vlastne spočíva národnoštátny záujem Slovenska.

Tak ako iné národy aj Slováci majú právo na vlastný pohľad na svet, na dejiny, prítomnosť i budúcnosť, na vlastnú víziu rozvoja. Pritom je však vždy prospešné brať si dobré príklady od iných a, samozrejme, hľadať a budovať spojenectvá. Musíme uznať, že ako málopočetný národ sami, bez spolupráce s inými neobstojíme, zvlášť v dnešných časoch, keď nás globalizačné tlaky obrali napríklad aj o potravinovú sebestačnosť, nehovoriac o značnom oslabení politickej suverenity a kultúrnej identity.

Románová epopeja Leva Nikolajeviča Tolstého Vojna a mier je pozoruhodnou literárnou výpoveďou o jednotlivcoch a národoch, o ich konaní v časoch neistoty a vojny, ale i zdanlivého pokoja a blahobytu. Otázky šťastia, dobra a zla, slobody a zodpovednosti, voľnosti a nevyhnutnosti, smrteľnosti a zmyslu života odnepamäti hýbu ľudskou spoločnosťou, ako aj otázky spolupatričnosti, domova a vlastenectva. A práve v súvislosti so vzťahom k domovine, k vlastnému národu a vlasti ruský spisovateľ píše, že dôležité je to, čo sa bežne neukazuje, nevystavuje na obdiv, čo sa nachádza pod povrchom každodenných udalostí a ukáže sa až v rozhodujúcich chvíľach. Vlastenectvo v pravom význame slova „sa neprejavuje prázdnymi slovami, nie obetovaním vlastných detí pre záchranu vlasti a inými neprirodzenými činmi, ale prejavuje sa nenápadne, prosto, prirodzene, a preto vždy dosahuje najlepšie výsledky“ (Vojna a mier. Bratislava, Slovart, 2002).

I na Slovensku si zaslúži ocenenie vlastenectvo srdca a vnútorného presvedčenia, vôle a oddanosti, nie kvázivlastenectvo jalových rečí, póz a masiek, výhod a prospechu, politikárčenia a ideologickej obmedzenosti. Slovensko sa nechce a nepotrebuje zapájať do vojny, pokiaľ nebude priamo napadnuté. Slovenský vlastenec dáva na prvé miesto svoju vlasť, nebojuje za cudzie záujmy, neprevoláva „sláva Ukrajine“ ani „sláva Rusku“, ani žiaden iný národ či štát mu nie je milší ako vlastný; díva sa na svet cez prizmu slovenskosti.

V národnoštátnom záujme Slovenskej republiky je mier a rešpektovanie medzinárodného práva, nezasahovanie do cudzích sporov a popritom pevná obrana toho, čo je naše!

 

Ján Maršálek

(Úryvok z článku, ktorý vyšiel v Literárnom týždenníku č. 13–14/2023)


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (19/2023).


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

5 komentárov:

 1. Anonymný22.5.23

  Srdečne ďakujem za vynikajúci a výstižný úvodník v LT LK

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Vďaka patrí predovšetkým redakcii Literárneho týždenníka, ktorá bojuje za pluralitu, slobodu slova a právo na šírenie autentických hodnôt, napriek nezáujmu a ostrakizácii zo strany súčasnej vládnej exekutívy.

   Odstrániť
 2. Anonymný22.5.23

  Vynikajúce články spisovateľa Jána Maršálka sa objavujú čoraz viac v Literárnom týždenníku. Aj to je dôkaz, že by sa malo podniknúť viac pre záchranu LT, pretože dobrí autori, všimol som si to aj v Literáriume, pribúdajú, recipročne s vynikajúcimi príspevkami. Nemôžeme predsa dopustiť, aby zanikli noviny, ktoré sú vďaka vynikajúcim autorom a ich príspevkom svedomím slovenského národa...milan

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ďakujem.
   Súhlasím: Literárny týždenník je jedným z mála „normálnych“ periodík, ktoré ešte vychádzajú (nevenuje sa iba literatúre v úzkom zmysle slova, je žánrovo, tematicky, obsahovo bohatý).

   Odstrániť
  2. Anonymný23.5.23

   Naozaj literárny týždenník je jedným z mála periodík, rozsahom aj obsahom bohatý a hodnotný, môže obohatiť každého, otvorený pre každý tvorivý nápad a myšlienku. Vďaka zaň aj jeho tvorcom, ktorý ho dokážu v neľahkých podmienkach vydávať, bez akejkoľvek podpory. Je to paradox, že štát štedro podporuje rozličné iniciatívy ničiace a deštruujúce človeka, ale odmietajú podporovať kultúrnu činnosť osobností, ktoré majú čo povedať širokému okruhu kultúrnej verejnosti Ľudovít

   Odstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.