- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. júna 2023

Nedeľné slovo (225)

 

Byť soľou

„Nebojte sa ľudí. lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 10, 26+28+32+33)


Ježišove slová sú priame a jasné. Kto chce pochopiť, pochopí, a to aj bez mimoriadneho štúdia a znalostí, stačí otvorená myseľ, dobré srdce a vôľa.

Citované verše z Matúšovho evanjelia vyzývajú na odvahu i obozretnosť. A dôveru, odovzdanie sa Prozreteľnosti, v spojení s vyznaním viery v Ježiša Krista.

Kresťanstvo nemôže byť také aj onaké, dvojtvárne, nemôže slúžiť tomuto svetu, prispôsobovať sa módnym trendom a „požiadavkám doby“.

Keď soľ stratí svoju chuť, čo ju nahradí?!

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (224).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.