- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. júla 2023

Nedeľné slovo (226)

 

Odmena

Ježiš povedal: „Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“ (Mt 10, 41–42)

Nič sa nestratí, na nič sa nezabudne, všetko je zapísané v knihe života. Preto záleží na každej myšlienke, na každom slove, rozhodnutí, skutku. Na všetkom, čo urobíme alebo neurobíme.

Ako prijmeme blížneho, tak budeme odmenení. Božia spravodlivosť je večná, nemenná, neodvolateľná.

Podajme pohár vody učeníkovi, služobníkovi Slova, ktorý vyznáva kresťanskú vieru, a neprídeme o odmenu! Aj dnes, práve dnes – aj dnešok môže byť časom spásy.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (225).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.