- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. augusta 2023

Nedeľné slovo (231)

 

Ohlasovanie

„Nesledovali sme vymyslené bájky, keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby.“ (2 Pt 1, 16)

Peter a ostatní apoštoli hlásali to, čo osobne videli a počuli, čoho boli svedkami. Boli priamo pri tom, keď Ježiš chodil po tejto zemi. Takto spoznali Božiu moc a velebu.


Apoštoli sú nepochybne hodnovernými svedkami – ich svedectvo je podložené krvou, obetou vlastného života!

Prízemní ľudia nemôžu pochopiť a prijať evanjelium. Ani ľudia namyslení, zaujatí prázdnotou tohto sveta... Pletú si na seba bič Božieho hnevu.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (230).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.